Hyllebjerg Kirke 

Flejsborg Kirke

Vester Hornum Kirke

Sognepræst:
Rasmus Hauge Madsen
Præstegårdsvej 1. Vester Hornum
Tlf: 9866 3048 / 4011 2541
E-mail: rhm@km.dk

Graver:
Kurt Laursen. Tlf. 30614696


Menighedsrådet for Vester Hornum og Hyllebjerg:
Formand.           Hans Møller. Tlf. 61747654
Næstformand.  Kirsten Andersen
Kasserer.          Asger Larsen 
Kirkeværge.       Kristian Lorenzen. Tlf. 21607273
Kontaktperson. Lene Bjørn Jørgensen
Medlem              Poul Jørgensen
 
 
Sognepræst:
Rasmus Hauge Madsen
Præstegårdsvej 1.Vester Hornum
Tlf: 9866 3048 / 4011 2541
E-mail: rhm@km.dk

Graver:
Maibrit Johansen, Sdr. Alle 12. 9510 Arden
Tlf. 24900023

Menighedsråd for Flejsborg
Formand.         Karen Madsen. Tlf. 30358279
Næstformand Jytte Jensen
Kasserer:        Dorthe Pedersen
Kirkeværge.    Pernille Riis.         Tlf. 24655811
Kontaktperson.Kirsten Pedersen

Regnskabsfører ikke medlem.
Kristian Haldrup
Sognepræst:
Rasmus Hauge Madsen
Præstegårdsvej 1 Vester Hornum
Tlf. 9866 3048 / 4011 2541
E- mail: rhm@km.dk

Graver:
Preben Andersen Nyboesvej 6 Vester Hornum
Tlf: 9866 3459 / 6154 4460

Menighedsrådet for Vester Hornum og Hyllebjerg.
Formand.          Hans Møller.           Tlf. 61747654
Næstformand. Kirsten Andersen
Kasserer:         Asger Larsen
Kirkeværge      Kristian Lorenzen.  Tlf. 21607273
Kontaktperson. Lene Bjørn Jørgensen
Medlem              Poul JørgensenKontaktperson Sognegård:
Jytte Jensen Tlf. 2371 8872
E-mail: jytte.jensen@os.dk
 
Organist alle tre Kirker.
Heidi Bunk Sørensen. Tlf. 61548430
 
Kirkesanger.alle tre Kirker.
Jonas Hald. Tlf. 60266864

Regnskabsfører . Hylebjerg og Vester Hornum.
Niels Jørn Støvring. Overlade
Anker Tønning