Hyllebjerg Kirke 

Flejsborg Kirke

Vester Hornum Kirke

Sognepræst:
Rasmus Hauge Madsen
Præstegårdsvej 1. Vester Hornum
Tlf: 9866 3048 / 4011 2541
E-mail: rhm@km.dk

Graver:
Jesper Rasmussen
Tlf: 22679753

Menighedsrådet for Vester Hornum og Hyllebjerg:
Formand. Hans Møller
Næstformand. Jørn Stougård Jensen
Kasserer. 
Kirkeværge. Kristian Lorenzen
Kontaktperson. Ulla Markvard Mortensen
Sekretær. Kirsten Høvring
Sognepræst:
Rasmus Hauge Madsen
Præstegårdsvej 1.Vester Hornum
Tlf: 9866 3048 / 4011 2541
E-mail: rhm@km.dk

Graver:
Maibrit Johansen, Sdr. Alle 12. 9510 Arden
Tlf. 24900023

Menighedsråd for Flejsborg
Formand.         Karen Madsen
Næstformand Hanne Marie Kristensen
Kasserer:        Hanne Marie Kristensen
Kirkeværge.    Hanne Marie Kristensen
Kontaktperson.Rasmus Hauge
Sekretær Jytte jensen
Regnskabsfører ikke medlem.
Edit Merete Buchwald
Sognepræst:
Rasmus Hauge Madsen
Præstegårdsvej 1 Vester Hornum
Tlf. 9866 3048 / 4011 2541
E- mail: rhm@km.dk

Graver:
Preben Andersen Nyboesvej 6 Vester Hornum
Tlf: 9866 3459 / 6154 4460

Menighedsrådet for Vester Hornum og Hyllebjerg.
Formand. Hans Møller
Næstformand. Jørn Stougård Jensen
Kasserer:
Kirkeværge: Kristian Lorenzen
Kontaktperson. Ulla Markvard Mortensen
Sekretær: Kirsten Høvring

Kontaktperson Sognegård:
Jytte Jensen Tlf. 2371 8872
E-mail: jytte.jensen@os.dk
 
Organist alle tre Kirker.
Heidi Bunk Sørensen. Tlf. 61548430

Regnskabsfører . Hylebjerg og Vester Hornum.
Niels Jørn Støvring. Overlade
Anker Tønning