K A L E N D E R for Vester Hornum og omegn

                       
 
 Vil du have dit arragement med i kalenderen, så kontakt Anker Tønning
 
   
 21.juli 10.30  Flejsborg Kirke. Gudstjeneste.
 28. juli 09.00  Vester Hornum Kirke. Gudstjeneste
     
 04. aug 10.30  Flejsborg Kirke. Gudstjeneste.
 07.aug 14.00  Onsdagsklubben. Opstart
 14. aug. 14.00  Onsdagsklubben. Banko
 17. aug.
17.30
 Borgerforeningens sommerfest i Firkløveren
 18. aug. 09.00  Sogneudflugt.
 21. aug. 14.00  Onsdagsklubben.Tur ud i det blå, medbring selv kaffe og kage.
 24. aug 10.00-12.00  Vester Hornum FDF. Loppemarked Hyllebjergvej 10
 28. aug. 14.00  Onsdagsklubben.Tur ud det blå, medbring selv kaffe og kage. Vi finder et sted at spise aftensmad.Tilmelding Tlf. 22463259.
     
 04. sep 14.00  Onsdagsklubben. Hygge
 11. sep. 14.00  Onsdagsklubben. Banko
 18. sep 14.00  Onsdagsklubben. Poul Nielsen fortæller om flyvermeldekorpset.
 25. sep 13.00  Onsdagsklubben. Spissammen. Høstfest. Tilmelding. Tlf. 22463259.
     
 02. okt. 14.00  Onsdagsklubben og Menighedsrådet. Kulturmedarbejder Johanne Spanggaard fra Farsø sognegård kommer og underholder.
 09. okt 11.00  Onsdagsklubben. Besøg på Himmerlands kød. Derefter kaffe på Simested kro. Tilmelding. Tlf. 22463259
 23. okt 14.00  Onsdagsklubben. Banko.
 30. okt 13.00  Onsdagsklubben. Spis sammen, gule ærter. Tilmelding. Tlf. 22463259.
     
  06.nov 14.00  Onsdagsklubben. Andespil. Sponsorerede gaver.
 13. nov 14.00  Onsdagskiubben. Film."Den mandlige husasistent."
 20. nov 14.00-19.00  Onsdagsklubben juleudstilling i Firkløveren Hovedgaden 81 Vester Hornum.Lokale udstiller deres hjemelavede ting. Der kan købes kaffe og æbleskiver. der serveres risengrød fra kl. 17.00 til kl.18.00. Vil du/I have en stand, ring til Ketty Tlf. 22463259.
 27. nov 13.00  Onsdagsklubben.Spis sammen. Tilmelding Tlf. 22463259.
     
 04.dec 14.00  Onsdagsklubben. Gløgg og æbleskiver. Julesange med organist Heidi Bunk Sørensen.
11. dec 13.00  Onsdagsklubben. Julefrokost. Pakkespil, medbring en gave til max 30 kr. Tilmelding Tlf. 22463259
 
Anker Tønning