Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Skole / Børnepasning  

Vester Hornum Skoles Støtteforening  

 

Støtteforeningen blev dannet på stiftende generalforsamling den 27. april 2010. Skolen har igennem 37 år haft et velfungerende forældreudvalg af frivillige forældre, som har ydet en hjælpende hånd i forbindelse med julestue og skolefester. Begrundelsen for at lave det eksisterende forældreudvalg om til en støtteforening, er at give mulighed for, at andre end skolens nuværende forældre kan støtte op om vores skole.     

Foreningens formål er:

  • At yde praktisk og økonomisk hjælp i forbindelser med arrangementer på skolen

  • At yde tilskud til hyttetur og lejrskole 

  • Evt. at yde tilskud til arrangementer og ting, som ellers ikke kan finansieres gennem skolens budget 

Et af støtteforeningens væsentlige indtægtsgrundlag er medlems-kontingentet. Derudover vil vi uændret stå bag skolefesten og julestuen sammen med de mange frivillige forældre, som hvert år hjælper til. Selvom vi er mange, kan vi altid bruge flere hænder. Vi har plads til alle, uanset om du kan hjælpe lidt eller meget. Du kan melde dig som frivillig hos bestyrelsen for Støtteforeningen. Du binder dig ikke for en bestemt periode. Det eneste du forpligter dig til, er blot at melde afbud i god tid, hvis du skulle være forhindret i at deltage i et møde eller arrangement. 

Foreningen har tidligere ydet tilskud til hytte- og lejrskole, ferieis, bålhytten og senest økonomisk tilskud til renovering af skolegården. Vi vil i fremtiden også gerne kunne yde hjælp til flere aktiviteter, som eleverne bl.a. kan bruge i frikvartererne.

Mange af disse aktiviteter kan ikke finde sted uden støtte og opbakning fra forældre og støtteforeningens medlemmer, så vi vil derfor gerne opfordre jer til at melde jer ind i støtteforeningen, og på den måde bakke op om støtteforeningens arbejde til fordel for Vester Hornum Skole og dens elever. 

Kontingentet for Vester Hornum Skoles Støtteforening er:

  • 50,- kr. for personligt medlemskab

  • 100,- kr. for hele husstanden

  • 300,- kr. for erhvervsmedlemskab 

Kontingentet kan indbetales i Sparekassen Farsø på kontonummer 9174 180 56 71 927. Påfør gerne din mailadresse i feltet til bemærkninger.

Medlemskabet gælder for et år og følger skoleåret. Som medlem vil du én gang årligt modtage foreningens nyhedsbrev, der indeholder den seneste information om Støtteforeningen. 

Vedtægterne for Støtteforeningen finder du på skolens hjemmeside www.vh-skole.dk

Bestyrelsen for Vester Hornum Skoles Støtteforeningen:
Formand Kim Veggerby tlf.  9866 3232   kveggerby@gmail.com
Kasserer Tenna Olesen  tlf.  3179 6760  
tolesen@dlgmail.dk
Menig Mona Sams  tlf. 6174 5090
 

 

  

  

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK