Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Lokalhistorie 

Indvielsesfest for den nye Brugsforeningsbygning den 27. November 1937

 

INDVIELSESFESTEN for den nye

Brugsforeningsbygning

V. Hornum, den 27. November 1937

Mel.: Fra Tyskland uddrog…

Fra Øster og Vester, fra Syd og Nord
samlet vi er nu om festligt bord,
og nu skal I høre hvordan det gik, 
og hvorfor Festen er sat i Skik.
Tra, la, la, …….

En Brugsforening vi har i vor By.
Bygningen, den var jo ikke ny,
fordi den har ståået i mange Aar
omkring ved fyrre, vil nok forslaa.

Bestyrelsen sagde, vi bygge maa,
nu den er jo saa gammel og graa
Pladsen er fugtig og den er saa vaad,
Varerne næsten skal staa i Baad.

Naar der skal bygges, selvfølgelig vi
ogsaa vi skaffe en Plads dertil,
højt bør den lille og være skal tør,
som til det Formaal sig hør og bør.

Hagh dem leverede Tegningen jo
og saa købte De Grunden af to.
Da nu det hele var kommen i Stand,
saa ku’ de ikke kom’ til for Vand.

Grøfter De graver og drænes der maa,
Brugsen skulde paa Pladsen jo staa.
den Hindring ogsaa De overvandt,
Andersen mure begynde kan.

Madsen var Tømrer og Pedersen fik
Hvervet paa Hylder at sætte Skik.
Nygaard det maler med Farverne stor.
Lyset det sørgede Johnsen for.

Varmen blev indlagt jeg ved ej af hvem,
en Tak dog hermed jeg bringer Dem.
Ja, Tak da til alle som hjulpet har,
Brugsen er blevet saa hyg’lig og rar.

I Dag har vi synes og funden forvist
Orden i alt fra Kælder til Kvist,
fin er det lavet, det ser vi i Dag,
Mestre de var jo hver i sit Fag.

Og nu vil vi fest for fulden Hus
i Glæde over vor nye Brugs.
I Fremtiden glemmer vi Festens Rus,
altid staar enig vi om vor Brugs.
Tra, la, la,…

 

 

 

  

  

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK