Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Kirke 

Sognegården  

 

På Hyllebjergvej i Vester Hornum ligger den smukke, nye sognegård, der er bygget af menighedsrådene Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg. Hvorfor en sognegård og hvad skal den bruges til? Det er spørgsmål, vi ofte hører. Sognegården er et hus, som er bygget for at være til glæde og gavn for alle i sognene. Den skal danne ramme om de mange kirkelige aktiviteter, som afholdes af menighedsrådene. Det kan være sogneaftener, foredrag, møder og særlige arrangementer i forbindelse med gudstjenester, kirkekaffe og menighedsrådsmøder. Sognegården hører til kirkerne i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg og skal rumme en del af det arbejde, som er forbundet med kirkernes dagligdag. Hver tirsdag har præsten træffetid mellem kl. 10 og 11. Der kommer hver uge en del konfirmander og minikonfirmander til undervisning.

Det er muligt at leje sognegården til forskellige formål som:

  • Reception/frokost efter barnedåb i kirkerne.

  • Reception efter kirkebryllup.

  • Sammenkomster efter begravelse/bisættelse.

  • Morgenkaffe i forbindelse med sølv-eller guldbryllup.

  • Kulturelle arrangementer.

  • Møder og visse andre arrangementer, der afholdes af borgerforeningerne.

Det vil normalt ikke være muligt at leje lokalerne til kommercielle arrangementer og øvrige private fester.

Arrangementer og leje af sognegården aftales med 
Jytte Jensen, Vester Hornumvej 58, 9640 Farsø -
tlf. 23718872  mail: jytte.jensen@os.dk


 

 

  

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK