Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Kirke 

Information fra kirkegårdene i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg

 

I det følgende kan der læses om gravsteds-typer, pasning af gravsteder samt diverse priser på kirkegårdene i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg. 

Gravstedstype:
På Kirkegårdene i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg kan der vælges følgende typer:

1. Kistebegravelse:

  1. Almindeligt gravsted, man kan vælge, hvor mange kistepladser der skal være på gravstedet.

  2. Begravelse i græsplæne med mindeplade. Legataftale i fredningstiden obligatorisk. Gravsten skal være ru natursten og nedgraves vandret i plænen. Stenens størrelse skal være 0,4*0,6 m.

  3. I Vester Hornum er der desuden en gravstedstype, hvor 40 % af gravstedet er alm. gravsted, og 60 % er græsplæne (kombi). Legat aftale i fredningstiden obligatorisk. Gravsten må ikke være større end 0,6*0,8 m

2. Urnebegravelse:

  1. Hertil er der små gravsteder, som måler ca. 1 m x 1 m.

  2. Urnen kan også nedsættes  i et alm. gravsted, hvis man i forvejen har et gravsted.

  3. Der er mulighed for urnenedsættelse i græsplæne med mindeplade. Legat aftale i fredningstiden obligatorisk. Stenen skal være ru natursten,  nedgraves vandret og have en størrelse på 0,35*0,5 m.

3. Anonym begravelse:

Der er mulighed for anonym begravelse i græsplæne for såvel kister som urner. Legat aftale obligatorisk i fredningstiden.

Betaling:
Det er gratis for medlemmer af folkekirken at erhverve et gravsted. For ikke-folkekirkemedlemmer gælder særskilte forhold vedr. betaling for leje af kirke/kapel og betjening, erhvervelse af gravsted samt gravkastning.

Fredningstid:
Fredningstiden er 30 år for kister og 10 år for urner. 

Pasning af gravsted: 
Det påhviler gravstedsindehaveren at sørge for pasningen, der er følgende muligheder:

  •  Man passer selv gravstedet.

  •  Kirken renholder gravstedet og passer beplantning samt fjerner visne buketter, der betales for dette én gang om året. Efter aftale kan foretages omlægning af gravsted, opretning efter jordsætning, påkørsel af ral m.m. dette faktureres for medgået tid og forbrugte materialer. 

  •  Der indgås en legataftale dvs. der indbetales et beløb som inkluderer pasning af gravstedet i en del af - eller hele fredningsperioden. I pasningen indgår renholdelse, udskiftning af planter efter kirkens skøn, påkørsel af ral, opretning efter jordsætning, beskæring, fjerne buketter og vissent løv m.m. Gravstedet skal være nyanlagt eller i tilsvarende stand, når legataftalen begynder. 

For yderligere information rettes henvendelse til:

Graver ved V. Hornum Kirke Jakob Slot tlf. 2194 8225
Graver ved Hyllebjerg Kirke  Leif Sørensen  tlf. 3068 0891
Graver ved Flejsborg kirke  Bent Kristensen tlf. 9866 3081
Kirkeværge V. Hornum/Hyllebjerg  Nanna Tønning  tlf. 9866 3132  
Kirkeværge Flejsborg  Bente Ravn tlf. 2943 4991
 
Hent folderen, som også indeholder prisliste for 2013 
 
 

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK