Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Kirke 

Flejsborg Kirke  

 

Sognepræst Rasmus Hauge Madsen
Præstegårdsvej 1, Vester Hornum

Tlf.: 98663048 / 40112541
E-mail: rhm@km.dk

- læs mere om Flejsborg Sogn

Graver: 
Bent Kristensen, Gattenvej 21, Flejsborg
Tlf. 98 66 30 81.

 

 

Kirken er fra romansk tid, opført af granitkvadre på sokkel med skråkant. På en af kvadrene mod nord er afbildet en løvefigur. I våbenhuset ses en runesten, som blev fundet på det sted, hvor man opførte klokkestablen. Stenen har følgende inskription: Thorkild satte steen efter .... søn sin fader.  Altertavlen i renæssancestil har i midten et billede af den korsfæstede Kristus. Døbefonten, der er af nyere dato, er fremstillet af malet sandsten. Våbenhuset mod syd er fra 1881. 

 

Menighedsrådet: 

Formand
(Kirkegårdsudvalgt, valgbestyrelse og budgetsamråd)

Karen Margrethe Bach Madsen

Gatten Stationsvej 19, Gatten

Kasserer/ Kirkeværge
(
Underskriftberettiget, valgbestyrelse, præstegårdsudvalg, budgetsamråd)

Bente Duehahl Ravn

Golfvænget 15, Gatten 

Næstformand 
(Kirkegår
dsudvalg og aktivitetsudvalg)

Hanne-Marie Torp Kristensen

Gattenvej 21, Flejsborg

Sekretær
(Kirkegårdsudvalg, aktivitetsudvalg)

Jytte Jensen 

Vester Hornumvej 58, Flejsborgs 

Kontaktperson 

Søren Harrsen
     
     

Regnskabsfører - ikke medlem

Edith Merete Buchwald

Møllevej 17 C, Aars 

 

 
 

  

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK