Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Kirke 

Nyt fra menighedsrådene  

Høstgudstjeneste i Flejsborg.  

Det blev en festdag i Flejsborg. Landsbyforeningen og menighedsrådet havde pyntet kirken rigtig flot. Mange kom med noget fra haven. Sørme også noget, som var tilberedt: Hyllebærsaft, marmelade. Masser af lækre rodfrugter, squash og græskar. Alt blev solgt på aktion og det blev til ca. 900 kr. til folkekirkens nødhjælp. Selv bordpynt og blomsterbuketter i kirke og skydecenter hvor der efter gudstjenesten blev serveret en let anretning samt kaffe og småkager.

En rigtig hyggelig dag.Ca. 30 prs. havde taget imod indbydelsen til ruingudstjeneste ved Sjørup sø. Selv om vejret ikke var så godt som sidste år var der tørvejr og lidt lunt med en let vind. Det var rigtig hyggelig og efter gudstjenesten var der kaffe og kage til deltagerne. De to spillemænd spillede lidt under kaffen.Anden søndag i advent - nu er der snart Lucia. Derfor havde menighedsrådet i Flejsborg inviteret 4. og 5. klasse fra Vester Hornum skole til at gå Lucia. Det blev en rigtig hyggelig formiddag, hvor Rasmus også prøvede luciakransen og fortalte historien om Lucia. Efter gudstjenesten var der kaffe og lussebrød i våbenhuset.


Jagt gudstjeneste i Flejsborg kirke

Nogle fra menigheden kom med et forslag om at der skulle laves en jagtgudstjeneste. Menighedsrådet fangede ideen og sammen med Jagtforeningen og præsten blev det en rigtig hyggelig formiddag. I kirken var der pyntet med frugt, graner, forskellige udstoppede dyr og mange andre fine ting. Ligeledes var der også pyntet flot op i skydecentret hvor der blev serveret gule ærter. Mange havde taget imod tilbuddet om og deltage i jagtgudstjenesten. Allehelgens dag er også Hubertus, Jægernes festdag så det blev en rigtig god dag. Rasmus præst holdt en fin prædiken og havde også en jagthistorie som han rystede ud af ærmet. En stor succes som garanteret gentages igen til næste år.


Menighedsrådene i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg havde inviteret til en aften med emnet Demens.

Demenskoordinator Jonna Jørgensen fra Vesthimmerlands kommune fortalte meget levende om emnet og der var cirka 35, som havde taget imod tilbuddet.

Der blev solgt kaffe og kage og salget går ubeskåret til Julehjælpen i lokalområdet. Formidlet af Røde Kors.

Allerede den 12. oktober kommer Jonna Jørgensen igen og giver et indblik i hvordan det er at være pårørende

 


Foredrag ved Jonna Jørgensen. Demenskoordinator Vesthimmerlands Kommune. 

Torsdag den 29. september kl. 19.00 i Sognegården i Vester Hornum.

Emnet er. "Demens eller almindelig glemsomhed"

Mød op til en spændende aften. Demens er noget som kan ramme os alle. 
Der serveres kaffe og brød.

Pris 25 kr. Mit navn er Rasmus Hauge og jeg har fået den ære at være den nye sognepræst i Vester Hornum, Flejsborg, Hyllebjerg og Farsø. 
Jeg er 29 år nyuddannet fra Københavns Universitet og bor, inden jeg snart flytter til Vester
Hornum, i Rødovre. Min familie er fra lidt uden for København, men det meste af min opvækst foregik i Rækker Mølle. Et lille landsbysamfund i Vestjylland.

Ud over mit studie brugte jeg i København også tid på frivilligt arbejde i kirker og kirkelige organisationer og har lidt erfaring gennem det. Det har bl.a. drejet sig om arbejde blandt flygtninge og indvandrere og med børn og unge. Mit håb er, at kirken er et sted, hvor alle føler sig velkommen og at der sker noget der relevant for folks liv. Kirken skal være et sted, hvor der er plads til holdninger. Både når vi mener det samme og når vi er uenige.

Derudover håber jeg, både at kirken og at jeg som præst kan blive en aktiv del af lokalsamfundet. Jeg håber, at kirken kan have god kommunikation og evt samarbejde med de andre aktører, der er i sognene. Og som person er det vigtigt, at jeg bliver en del af lokalsamfundet, så jeg møder folk også i andre situationer end de kirkelige.

Min primære interesse er sport. Der er få sportsgrene, jeg ikke synes er spændende, men personligt har jeg brugt mest tid på at spille håndbold og at løbe. Jeg har bl.a. løbet flere maratonløb.
Derudover synes jeg, det er spændende at følge med i, hvad der sker og hvad folk er optagede af.
Både lokalt og rundt om i verden.

Jeg glæder mig til at starte på mit arbejde og møde mange af jer. Om det så er i kirken, i hallen, på gaden eller et helt fjerde sted.


 

 

Velkommen til International Gudstjeneste

Vester Hornum Kirke, Hyllebjergvej 4, Farsø

Søndag den 31. januar 2016 kl. 14.00

 

Vi byder det nye år velkommen med en international gudstjeneste.

Alle interesse­rede, herunder områdets mange nytilkomne fra andre nationer, inviteres til en gudstje­neste med fokus på fællesskab og venskab på tværs af nationalitet og etnicitet mennesker imellem.

Gudstjenesten vil foregå på dansk og engelsk.

Efter gudstjenesten mødes vi i sognegården lige ved siden af kirken. Her serveres der kaffe, the og kage.

Vi opfordrer alle deltagere til at medbringe bagværk til det fælles kaffebord - gerne nationale specialiteter, som typisk vil repræsentere den kagekultur, man er vokset op med.  

Giv gerne besked om arrangementet til muligt interesserede i dit nærområde.

Vi glæder os til at se jer!

 

Venlig hilsen

Menighedsrådene ved Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg kirker                     

Welcome to the community of Folkekirken (Danish National Church)

An International Service is coming soon

Place and Time: 
Vester Hornum Kirke, Hyllebjergvej 4, Farsø

Sunday, 31 January 2016 at 14.00 p.m.

To celebrate the beginning of the New Year, the holding of an international service at Vester Hornum Kirke has almost become a tradition.

In that connection, we would like to invite both local and the many new residents from abroad to a service at the local church.

Please come and join with us this special service in peaceful surroundings. The theme of the day is common values such as friendship and understanding among people across borders of nationality and ethnicity.

Both Danish and English will be spoken during the service.

After the service, all attendants are invited for coffee and tea at the local parish house next to the church.

For the selection of bread and cake at the common coffee table, you are most welcome to bring traditional bread or cakes, from your home country.          

We kindly ask you to pass on this notice to any person in your area, who might be interested in attending this event.

Looking forward to seeing you,

 The parochial Church Council

Vester Hornum, Hyllebjerg and Flejsborg Sogneeftermiddag i Sognegården onsdag den 9. sept. Kl. 14.00

Uægte børn i syv led

Foredraget handler om skæbner og livshistorier i min egen familie. Udgangspunktet er min far, et uægte barn, der i 1917 blev født på Bethesdahjemmet i Århus. Hans mor var fiskerpige fra Skagen, hans far en nyudlært typograf fra Hjørring. Sidstnævnte var selv et uægte barn og fiskerpigen havde en storesøster, der slet ikke lignede resten af søskendeflokken. Det vrimler med uægte børn i min familie, men reaktioner og måder at takle situationen på var vidt forskellige alt efter tid, miljø, tro og personlig styrke. 

Mød op til en hyggelig eftermiddag hvor der også bliver serveret kaffe og kage.

Arrangementet er arrangeret i samarbejde med  Menighedsrådene og onsdagsklubben


Ruingudstjenesten ved Sjørup sø blev onsdag eftermiddag flyttet til Flejsborg kirke, da der var byger hele tiden. Godt for det kl. 18.30 hvor det skulle starte styrtede det ned. Det blev en fantastisk aften. Jonas sang solo, det lød fantastisk og alle vendte sig da han startede flot flot. Iben Folkeman stod for det musikalske hvilket hun gjorde rigtig godt både på orgel og tværfløjte. En gæst som havde planer om at han skulle sejle over Sjørup sø og på den måde komme med til gudstjenesten mødte op og havde taget en fløjte med så han spillede med på de sidste salmer. Birthe Kiilerich citerede blandt andet Søren Kjirkegaard. Bagefter blev der serveret kaffe og kage. Borgerforeningen i Gatten og menighedsrådet har mod på at gentage succesen i 2016.


 Fastelavnsfest 2015

Kirken var flot pyntet op med minikonfirmandernes fastelavnsris, og fyldt med voksne og udklædte børn, da der var fastelavnsgudstjeneste i Vester Hornum kirke. Det handlede om dengang da Jesus blev døbt, om vores dåb, og om at Gud kan kende os bag alle vores masker og selv om vi forsøger at skjule os. Vi har i vores dåb fået sat et mærke på os, et korsmærke, som er usynligt for os, men Gud kan se det og genkende os på det som hans børn.  

Bagefter var der tøndeslagning og fastelavnsfest i FDF-huset. - Se billederne fra fastelavn


Fortælleaften - Markusevangeliet

I Overlade Kirke tirsdag den 10. februar kl. 19

Biblen live! Næsten som at være der selv…
Kom og hør Klaus Højgaard Laursens levende genfortælling af Markus-evangeliet. Undervejs er Overlade Menighedsråd vært for kaffe og kage.

Alle er meget velkomne, og der er gratis adgang.

M.v.h. menighedsrådene i Ranum, Vilsted, Overlade, Flejsborg, Vester Hornum og Hyllebjerg


International gudstjeneste 

Der blev talt russisk, grønlandsk og engelsk i det nye sognehus i Vester Hornum søndag den 1. februar, mens der blev fortæret hollandske, danske, islandske og færøske kager. Baggrunden var en international gudstjeneste, som for andet år i træk er blevet afholdt i byen. Vi tænker måske ikke umiddelbart, at vi er særligt internationale her ude i Vester Hornum og omegn, men når man ser nærmere efter, vil man opdage, at der er mange nationaliteter rundt omkring. Nogle er gift med danskere, andre er her for at arbejde, eller man er her af en helt tredje årsag. Vi begyndte at lave internationale gudstjenester, fordi vi gerne ville vise disse mennesker, at de også er velkomne i vores kirke. Af hensyn til dem, har vi afholdt gudstjenesterne på dansk og engelsk, så alle kan være med. 

Der bliver fokuseret på det, der er fælles for alle kristne. I år handlede det om skabelse, og kirkegængerne satte undervejs blomsterløg i en stor krukke, som nu befinder sig uden for sognegårdens indgang. De kan ses som et symbol på, at vi mennesker ligesom blomster skal plejes og have næring for at blomstre og udfolde os. 

Efter gudstjenesten var der kaffe og hygge i sognehuset, hvor kirkegængerne havde medbragt kager fra deres hjemlande. Mange gav udtryk for, at det havde været en fin dag, hvor de havde fået nogle gode snakke på kryds og tværs.

    


International gudstjeneste i Vester Hornum kirke søndag den 1. februar kl. 13

I 2014 havde vi for første gang en international gudstjeneste i Vester  Hornum kirke. Det var en rigtig god dag, hvor folk af forskellige nationaliteter fejrede en fælles kristen gudstjeneste. 

I år gentager vi succesen og håber på igen at måtte opleve et stort fremmøde. Gudstjenestens tema er SKABELSE. Gudstjenesten foregår på dansk og engelsk. Efter gudstjenesten går vi over i vores nye sognegård. Vi vil bede jer medbringe en kage, som er typisk for det land, I kommer fra. Der er mulighed for at få refunderet udgifterne, hvis man medbringer en bon.

M.v.h. sognepræst Else Juul, Præstegårdsvej 1, 9640 Farsø, tlf. 98 66 30 48 / email ej@km.dk

Kender du til nogen, som kunne have interesse i at se denne invitation, må du meget gerne kontakte mig, så sender jeg en personlig invitation


Esbjerg-evangeliet i Vester Hornum

Vi er så heldige at have fået lov til at låne en reproduktion af Esbjerg-evangeliet til ophængning i vores nye sognegård i Vester Hornum. Esbjerg-evangeliet er et vægmaleri udført i 2004 af maleren Erik Hagens, som med et mylder af mindre malerier fortolker bibelhistorien ind i vores nutid.

Ønsker man at komme ind og kigge på udstillingen, kan man lave en aftale med sognepræst Else Juul på 98 66 30 48 eller 20 12 12 39. Det er endnu ikke aftalt, hvornår udstillingen skal tages ned, så tøv ikke for længe!

Onsdag den 21. januar kl. 20 er der en rundvisning og introduktion til udstillingen i sognegården. Alle er velkomne! Der vil være kaffe og kage.Biskoppen kommer til Vester Hornum!

Det er en gammel drøm, der endelig går i opfyldelse, når vi kan begynde at bruge den nye sognegård, idet man i ca. 16 år har arbejdet på at få konfirmander, minikonfirmander, strikkedamer, kirkegængere, menighedsrødder og andet godtfolk ud af den alt for trange konfirmandstue og ind i egnede lokaler. Det er samtidig en ny drøm, der går i opfyldelse, når vores nye biskop Henrik Stubkjær har sagt ja til at komme og deltage ved indvielsen søndag den 4. januar kl. 10.30. Læs mere på opslag i lokalområdet, ved kirkerne, på facebook, her på www.vesterhornum.dk og i lokalavisen, når vi nærmer os datoen.

 


7. klasse fra Vester Hornum skole har i dag været på Aars museum som det første hold, der skulle se og arbejde med Esbjerg-evangeliet. Esbjerg-evangeliet er et kæmpestort vægmaleri, som er blevet affotograferet på store lærreder. Det er en spændende fortolkning af, hvad bibelen betyder for os i dag, med mange kontroversielle billeder! Alle kan komme og se udstillingen, som vises på Vesthimmerlands Museum i Aars året ud. Der er åbent tirsdag til søndag 13-17. Læs evt. mere her: http://www.vesthimmerlandsmuseum.dk/…/esbjergevangeliet_uv.…

Se billeder fra turen 


BUSK-gudstjeneste søndag den 16. november kl. 10.30 i Vester Hornum kirke

BUSK står for Børn – Unge - Sogn – Kirke

Kom og vær med til en familievenlig gudstjeneste

BUSK-gudstjenesterne er lavet for at styrke samarbejdet mellem Børn, Unge, Sogn og Kirke.

BUSK-gudstjenesten er tilrettelagt af sognepræsten i samarbejde med FDF Vester Hornum.

Og så skal der være barnedåb!

Efter gudstjenesten er der kaffe, te, juice og småkager i våbenhuset.

Kom og vær med til en festlig dag!


Som en del af undervisningen er alle 7. klasser i kommunen blevet inviteret med til et rollespil om reformationen. Rollespillet foregik på Vitskøl, hvor næsten 100 statister tog imod de unge mennesker. De blev sendt rundt på en række opgaver i den katolske kirke, i skærsilden (hvor de skulle skære sild), i klostre, hos protestantiske præster o.s.v. - Se alle billederne 

28. maj 2014 
Så er det første spadestik taget til den nye sognegård i Vester Hornum! Spadestikket blev taget af Johannes Madsen, tidligere formand for menighedsrådet i Vester Hornum. Sognegården har været undervejs i mange år, men endelig ser det ud til at blive en realitet. Sognegården er fælles for Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg sogne, og skal bruges til konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, foredrag, sangaftener, kirkekaffe, møder m.m. Byggeriet er budt ud i udlicitering, som blev vundet af Vester Hornum Byggeindustri. Byggeriet forventes at være færdigt i november i år.


Liturgisk langfredagsgudstjeneste 

Stemningsfuld gudstjeneste i Flejsborg kirke langfredag kl. 10.30  med musik, sang og fortælling


Konfirmander i 2014

 Hyllebjerg kirke den 27. april kl. 10.30: 

 Amalie Terese Jensen, Ørndrupvej 11
 Bolette Terese Jensen, Ørndrupvej 11
 Cecilie Carøe Jensen, Valgårdsvej 33
 Kirstine Holm, Ågårdsvej 19
 Maj Foulum Grønning, Ågårdsvej 18

 Flejsborg kirke den 4. maj kl. 9.00: 

 Emil Hosbond Tøfting Petersen, Gatten Møllevej 84
 Kristian Riisgaard Jensen, Gatten Skovvej 14
 Simon Peter Pedersen, Gattenvej 51 

Vester Hornum kirke den 4. maj kl. 10.30: 

 Camilla Pindborg Thomsen, Risevej 27
 Claire Elkjær Vasegaard, Risevej 28
 Ida Marie Roth Kvist, Gatten Skovvej 11
 Kirstin Gamborg Kristensen, Bandsholmvej 46
 Kristine Rask Bach Jensen, Hyllebjergvej 26
 Lucca Viborg Møller, Hovedgaden 17
 Monica Frederiksen, Hovedgaden 69
 Nicklas Elgaard Hansen, Risevej 4
 Nicklas Trier Larsen, Rugskellet 22
 René Sadolin Gjesthede Nielsen, Vinkelvej 4


Menighedsrådene for Flejsborg Sogns Menighedsråd og Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd vil i 2014 opføre en sognegård på det åbne areal vest for Vester Hornum Kirke. Fredningsnævnet for Nordjylland har netop sagt god for projektet, så nu har du mulighed for at se tegningerne over den nye sognegård via linkene herunder:

Sognegård i Vester Hornum   og   Sognegård i Vester Hornum syd/vest     

Derfor afholdes pressemøde på arealet hvor sognegården skal opføres fredag den 14. februar kl. 16.00. 

Til stede vil være repræsentanter for menighedsrådene og undertegnede. 
Mvh. Henning Pilgård Jensen (arkitekt)      


Der var en superflot opbakning til international gudstjeneste i Vester Hornum kirke den 2. februar, hvor det handlede om fadervor, som er en af de ting, alle kristne har til fælles. Der blev tændt lys, fadervor blev sagt på forskellige sprog af folk af forskellige nationaliteter, der blev sunget danske salmer oversat til engelsk, og bagefter var der stort kagebord med thailandske, indonesiske/hollandske, russiske, danske, færøske, grønlandske og polske kager og brød. Tak til alle, der bidrog til en hyggelig eftermiddag!

- Se billederne 


Til februar har vi en international gudstjeneste i Vester Hornum kirke. Hvis du kender til nogen, der kommer fra et andet land, men bor her i området, må du meget gerne gøre dem opmærksom på dette!

Invitation til international gudstjeneste i Vester Hornum kirke søndag den 2. februar kl. 13.00

I Vesthimmerland bor der folk af mange nationaliteter. Mange af disse er kristne, men kommer ikke så tit – eller aldrig - i folkekirken

Vi vil gerne byde jer velkommen i vores kirke, for folkekirken er ikke kun for dem, der er født og opvokset i Danmark. I folkekirken er der plads til alle, der bekender sig til den kristne Gud.

Derfor holder vi søndag den 2. februar kl. 13.00 en international gudstjeneste, hvor der bliver talt om det, vi kristne har til fælles, uanset om vi kommer fra Grønland, Italien, Rusland, Polen, Afrika eller et helt andet sted. Børn er velkomne til gudstjenesten 

Gudstjenesten kommer til at handle om en af de vigtige ting, vi alle har til fælles, nemlig fadervor, som vi alle kender, i hvert fald på vores eget sprog. Gudstjenesten kommer til at foregå på engelsk og dansk, og så håber vi, at mange af jer vil stille jer op og sige fadervor på jeres sprog undervejs i gudstjenesten. 

Alle salmer og tekster bliver vist på et stort lærred, så alle kan følge med.

Efter gudstjenesten mødes vi i FDF-huset, som ligger tæt på kirken. Her vil vi bede jer om at medbringe en kage, som er typisk for det land, I kommer fra. Vi smager på hinandens bagværk, og får os forhåbentlig en god snak! Der er mulighed for at få refunderet de penge, man har brugt på kagen,  hvis man medbringer en bon på dagen.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte præsten på tlf. 98 66 30 48 eller ej@km.dk. Hvis du/I kender nogen, der kunne være interesseret i at få denne invitation, håber vi, at I vil give den videre.

M.v.h.

Sognepræst Else Juul


4. søndag i advent var der ni læsninger i Hyllebjerg kirke. 

Traditionen med de ni læsninger stammer fra England. Ni læsere læste ni bibeltekster, der spænder fra skabelsen, over syndefaldet, profetier om Jesus og til Jesu fødsel. Undervejs i gudstjenesten var der fællessang, solosang og orgelmusik.


Indbrud i graverhuset ved Vester Hornum kirke (1. dec. 2013)

Natten til mandag den 25. november var der indbrud i graverhuset i Vester Hornum. Der blev taget et brandsikkert skab med kirkegårdsprotokoller og andre papirer. Der var intet i skabet, som har værdi for andre, men oplysningerne i de mistede papirer har stor betydning for driften af kirkegården. Desuden mistede vi ved indbruddet vores alterbægre, disken til alterbrød (en lille sølvbelagt tallerken) m.m. Disse ting er meget bekostelige at anskaffe, men indbringer meget lidt ved videresalg. 
Vi håber, at man vil hjælpe os ved at bringe de manglende ting tilbage til kirken eller til præsten på Præstegårdsvej 1 i Vester Hornum. Evt. oplysninger kan gives til menighedsrådsformand Poul Jørgensen på 
tlf. 98 66 31 60. 

M.v.h. Else


Vi er helte!

Fredag den 15. november kl. 18 er der familiegudstjeneste med efterfølgende spisning. Vi mødes til en kort, familievenlig gudstjeneste i Vester Hornum kirke, hvorefter vi spiser aftensmad og hygger i FDF-huset. Det er gratis at deltage, men der bliver samlet ind til fordel for Dansk Folkehjælps julehjælp.


Til høstgudstjenesten i Vester Hornum den 22. september var kirken flot pyntet op med solsikker og andre flotte blomster, der var halm, æbler, græskar, rødbeder og porrer uden for kirken og en tønde med vindruer inden for. FDF'erne kom i deres blå skjorter og med faner. Høsten blev behørigt fejret med harpespil, salmesang og sensommervise.


Er der mere mellem himmel og jord…?

En tirsdag i september havde vi i firkløveren inviteret en mystisk gæst. Vi havde med vilje ikke afsløret, hvem gæsten var, men kun fortalt, at han ville tale om ånder og overnaturlige fænomener. Grunden til det var, at det var vigtigt, at ingen gik på nettet og undersøgte hvad han var for en ud fra hans navn. Niels Krøjgaard, som han hedder, er nemlig tryllekunstner og har prøvet forskellige psykologiske metoder til at aflæse mennesker. Dette bruger han i et foredrag, hvor han først præsenterer sig selv som værende clairvoyant, hvorefter han manipulerer publikum til at tro på hans evner. Derefter afslører han, at det hele er fup. Formålet er at gøre os mere kritiske over for folk, der påstår at have overnaturlige evner. Og vi skulle hilse og sige, at det var meget effektivt!


Tirsdag den 27. august kl. 19.30 er der friluftsgudstjeneste i kirkeruinen ved Sjørup Sø. Vi mødes neden for ruinen senest 19.25 og går i samlet flok op til kirkeruinen i fakkeltog. Der vil være en lille gudstjeneste, og vi vil synge nogle salmer. Kulturarvstjenesten fra Vesthimmerlands Museum vil være til stede og fortælle lidt om kirkeruinen. Tag kaffekurven med, så vi kan nyde kaffen efter andagten. M.v.h. Borgerforeningen i Gatten.

M.v.h. Else


Søndag den 30. juni blev den nye alterdug i Flejsborg kirke officielt indviet. Borten er kniplet af Bodil M. Andersen fra Vindblæs, og syet på en dug af Anna Vistisen fra Farsø. Dugen fremstår meget smuk med et mønster med kors og hjerter. Mange var mødt frem til indvielsen, bl.a. den tidligere sognepræst i pastoratet, Jens Munk-Christensen. Efter gudstjenesten serverede menighedsrådet pålægskagemand og andet godt.


Indvielse af alterdug.

Kom til gudstjeneste i Flejsborg Kirke søndag den 30. juni kl. 10.30 og nyd synet af den nye alterdug.

To dygtige damer har lavet alterdugen; Bodil M. Andersen, Vindblæs, har kniplet blondekanten, og Anna Vistisen, Farsø, har syet den på dugen.

Det er en stor glæde for os i menighedsrådet at de har brugt deres fritimer på noget smukt udsmykning til vores kirke.

Derfor vil vi efter gudstjenesten servere lidt mundgodt i våbenhuset.

På gensyn

Flejsborg Menighedsråd


Meditation 

Meditation har gennem mange år ikke fyldt meget i det folkekirkelige liv, men begynder nu så småt at dukke op og vinde frem flere steder. 
I kristendommen har vi en lang erfaring at trække på som bl.a. går tilbage til middelaldermystik såvel som til klosterlivet med dets bønspraksis. 
Osse idag har vi dog brug for at trække os tilbage for at finde ro og stilhed. 
Vi lever i en verden som hylder det udvendige, og mange oplever i dag et pres fra mange sider, som kan være svært at honorere. Ikke mindst om tiden aldrig kommer til ro, fordybelse, stilhed og eftertænksomhed. 
Retræte kan kort beskrives som opøvelse i meditation. Her vil vi bruge dén form for meditation, som hedder centrerende bøn. Det er en praksis, som bl. a fremføres af Thomas Keating. En måde at finde ro, fred og at mærke sig selv og Gud. 
Kirkens meditative praksis har sin rod i Jesu visdomsord:

Når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. 

Sammen vil vi nysgerrigt begive os ud på denne rejse, og se, hvad vi oplever, når der bliver fred til at lade opmærksomheden blive indadvendt.

Der vil være guidet meditation i Skivum kirke kl. 16.15. følgende torsdage:

26. sept, 10. okt.; 24. okt.; 7. nov. og 21. nov. 2013

Medbring varmt tæppe til at tage om benene. 

Tilmelding til Mette Holmstrøm 98 66 62 82


Der er i weekenden ( 8. - 9. juni 2013) begået hærværk på 15 gravsteder på Vester Hornum Kirkegård, der er slået en del bogstaver af eller i stykker på gravstenene, skaderne er anmeldt til Politiet som har optaget rapport, de fandt brugbare fodaftryk længde 23 cm, altså et barn.

Så mon ikke de nu vil tjekke alle sko i byen der 23 cm lange !!

Gravstedsindehaverene vil blive kontaktet.

Menighedsrådsformand Poul Jørgensen


Rundvisning i Flejsborg kirke 

Kulturarvstjenesten indbyder til offentlig rundvisning i Flejsborg Kirke, tirsdag den 4. juni kl. 19. Flejsborg Kirke er en af Vesthimmerlands talrige kirker, der blev opført i tilhugne stenkvadre for mere end 800 år siden. I højmiddelalderen fik kirken et tårn, som dog senere blev nedrevet. Kirkens indretning og udsmykning blev ændret mange gange gennem århundrederne. På rundvisningen vil sognepræst Else Juul og museumsleder Broder Berg fortælle om kirkens arkitektur, inventar og funktion gennem tiderne. Arrangementet er gratis og alle er velkommen. 


Onsdag den 10. april mødtes konfirmanderne fra Vester Hornum og Flejsborg med 80 andre konfirmander i Farsø sognegård, hvor vi øvede gospelsange med en korleder og en pianist fra Rune Herholdt and the gospel brothers. Om aftenen kulminerede vore anstrengelser i et brag af en koncert i Farsø kirke. Kirken var proppet med forældre, søskende, bedsteforældre og andre fans, som ikke kunne lade være med at danse og synge med. Det var en god dag!


Konfirmander:

Der er i år ingen konfirmander i Hyllebjerg.

Flejsborg den 5. maj kl. 9.00:

Theis Bjarke Hjort Hydedahl, Vægerhøjvej 41

Nicolai Christian Pedersen, Gattenvej 51

Jeppe Lund Nielsen-Man, Flejsborglundvej 15

Gabriella Sjørslev Lervik, Gattenvej 7

 

Vester Hornum den 5. maj kl. 10.30:

Markus Kimmy Veggerby Villadsen, Nyboesvej 22

Emil Myrup Langgaard, Hyllebjergvej 7

Kasper Sadolin Gjesthede Nielsen, Vinkelvej 4

Malte Holm Jacobsen, Haubrovej 51

Chris Drejer Hansen, Hovedgaden 43

Magnus Kjær Lerche, Krogstrupvej 21

Anders Kruse Laursen, Risevej 21


På torsdag den 21. marts kl. 9.30 er der påske for børn i Vester Hornum kirke. 

Vi skal høre om, hvorfor vi fejrer påske. Der er masser af billeder, sange og aktiviteter. Alle børn 0-6 år i følge med voksne er meget velkomne!


Gud og aftensmad - Spaghettigudstjeneste

Fredag den 15. marts 2013 mødes vi til gudstjeneste i Vester Hornum kirke kl. 18.00. Kom og se, hvad konfirmanderne, minikonfirmanderne og præsten har skruet sammen… Det bliver sjovt! 

Efter gudstjenesten følges vi ad til FDF-huset, hvor vi spiser aftensmad sammen og hygger. 

Det er gratis at deltage. 

Hvis man vil, kan man give et bidrag til Dansk Folkehjælps julehjælp, som deles ud til familier i nærområdet.

 Alle er velkomne!


Onsdag den 12. december mødtes børnehavebørn og dagplejebørn i Vester Hornum kirke for at høre om, hvorfor vi fejrer jul. Det var en festlig gudstjeneste, hvor børnene sang salmer og en fagtesang. Nogle af børnene blev klædt ud som personerne i juleevangeliet. Til sidst kunne man komme op til døbefonten og lege med en julekrybbe. Tak for en god formiddag til de 0-6-årige!


Adventsgudstjeneste & Juletræsfældning

i Hyllebjerg

Søndag d. 2. december 2012 kl. 13.30

Efter gudstjenesten mødes vi hos Herdis og Henning Madsen, Østergårdsvej 4

Herfra vil vi samlet gå i skoven og finde og fælde byens juletræ.

Når træet er rejst og tændt er der varm gløgg og æbleskiver
hos Herdis og Henning

Alle er hjertelig velkomne

Hilsen Hyllebjerg Menighedsråd og Borgerforening


Julehjælp!

Menighedsrådene i Vester Hornum, Flejsborg og Hyllebjerg har ved flere lejligheder samlet ind til julehjælp i lokalområdet. De indsamlede beløb går til Dansk Folkehjælp, som giver julehjælp til familier med trængt økonomi. I år gives der julehjælp til enlige forsørgere på kontanthjælp med hjemmeboende børn under 18 år. Hvis du er berettiget til at modtage julehjælp, eller du kender nogen der er, kan du skrive et ansøgningsskema ud her:

http://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/om-julehjaelpen/ansogning-om-julehjaelp-2012/

Ansøgningen skal attesteres på kommunen, så Dansk Folkehjælp kan se, at det er rigtigt, at ansøgeren er på kontanthjælp.

Har du brug for hjælp til at udfylde skemaet, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sognepræst Else Juul, tlf. 98 66 30 48. e-post: ej@km.dk


Søndag den 28. oktober var der BUSK-gudstjeneste i Vester Hornum kirke. BUSK står for børn – unge – sogn – kirke og er etableret af de frivillige børne- og ungdomsorganisationer. Vores gudstjeneste blev lavet i samarbejde med FDF i Vester Hornum. Det blev en dejlig og festlig dag, hvor mange FDF’ere var mødt op i blå skjorter, sammen med mange andre børn, unge og voksne. Bønnerne blev bedt af tre FDF’ere; et barn, en ung og en voksen, som stod mellem de to faner i korbuen. Gudstjenesten handlede om et figentræ, der ikke bar figner, og om en gammel ræv med kun ét øre, samt en kaktus… Ja, man skal nok have været der for at forstå sammenhængen! Undervejs blev nogle bare grene iført hjerter og blomster som symbol på, at golde grene kan bære frugt, hvis de får omsorg – ligesom mennesker kan finde deres værdi, når de møder kærlighed og omsorg. Det hele blev ikke mindre festligt af, at der var en indlagt barnedåb samt altergang under gudstjenesten!


Ny alterdug i Hyllebjerg kirke

Ved høstgudstjenesten d. 16. september 2012 blev Hyllebjerg kirkes nye alterdug indviet. Med konsulenthjælp fra Ruth Møllebjerg fra Hvalpsund har Marie Dollerup og Anna Vistisen, begge fra Farsø, kniplet en meget smuk bort. Denne er monteret på den nye dug.

Kirken var fuld, den var med FDF’ernes hjælp pyntet på smukkeste vis. FDF’erne indledte med synge en sang. Undervejs spillede kirkens organist og trompetist Birger Jepsen fra Nibe til salmerne, og Birger Jepsen spillede Amazin Graze og What a Wonderful World solo.

Kaj Johansen fra menighedsrådet takkede de to kunsthåndværkere og overrakte gaver, som en lille tak for deres store arbejde.
Efter gudstjenesten var der servering i våbenhuset.

 


Gudstjeneste for alle sanser

Det bliver en gudstjeneste for alle sanser, når Hyllebjerg kirke åbner dørene for den årlige høstgudstjeneste søndag den 16. september kl. 10.30.

Der vil være noget godt for øjnene; den slidte alterdug har længe trængt til at blive udskiftet, og menighedsrådet har derfor bedt tre kvinder om at kniple en ny alterdug. Det har de arbejdet med i 1½ år, og til høstgudstjenesten vil det flotte resultat blive afsløret. Selve kirken har også fået en ”make over”, da den er blevet malet indvendigt. Endelig vil man kunne nyde synet af blomster, frugt og grøntsager, som FDF’erne fra Vester Hornum vil pynte kirken med, samt af fanen, som vil være til stede under hele gudstjenesten.

Der vil være noget godt for ørerne; ud over den sædvanlige smukke lyd, orgelet kan frembringe, og den skønne sang, alle i kirken kan tage æren for, får vi fornøjelsen af trompetist Birger Jepsens spil under salmer og soloer i løbet af gudstjenesten.

Følesansen vil blive tilgodeset, når man modtager nadver, og også når man trykker hånd med præsten og de andre deltagere ved gudstjenesten!

Der vil også være noget godt for lugtesansen; duften af blomsterne vil fylde kirken, og når man kommer ud i våbenhuset efter gudstjenesten vil man blive mødt af duften af kaffe! 

Også smagssansen vil blive tilfredsstillet til høstgudstjenesten. Ikke kun ved alterbordet, men også efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet er vært ved en let frokost samt kransekage og champagne i anledning af alt det, vi har at fejre i Hyllebjerg kirke!


Orienteringsmøde i Hyllebjerg torsdag den 6. september kl. 19.00 i Fiskerhytten på Aagårdsvej. 

Menighedsrådet indbyder alle beboere i Hyllebjerg Sogn til orienteringsmøde om det kirkelige arbejde. På mødet vil vi samtidig opstille en liste med kandidater til det nye fælles menighedsråd med Vester Hornum, forud for menighedsrådsvalget til november.  Alle er hjertelig velkomne. 

Hyllebjerg Menighedsråd


Orienterings- og opstillingsmøde i Vester Hornum onsdag den 12. september kl. 19.30 i Firkløveren.

Vester Hornum Menighedsråd vil gerne orientere om vores arbejde i perioden, samt planlagt i virksomhed. Herefter bliver der orienteret om menighedsrådsvalget, samt opstillingsmøde. Der serveres kaffe og snitter. 

Vester Hornum Menighedsråd 


Pilgrimsvandring 

Knap 40 deltog onsdag den 4. juli 2012 i pilgrimsvandringen fra Hyllebjerg Kirke. Turen startede med en kort andagt i Hyllebjerg Kirke, hvorefter man startede på den 4 km lange gåtur i Hyllebjerg Bakker. Undervejs var der indlagt fire stop, hvor sognepræst Else Juul talte om stilhed, som var aftenens tema og et af de syv pilgrimsord. Stilhed kan være mange ting. Stilhed kan være forbundet med angst, være en protest, være ubehagelig og føles som pinlig tavshed, men stilhed kan også være fred og ingen fare. I en travl hverdag glemme mange hvordan stilheden lyder og føles. Derfor skulle deltagerne også et par gange gå i stilhed, nyde natur og finde ro i sig selv. 

Turen sluttede i Hyllebjerg Kirke hvor der blev sunget et par aftensange - efterfølgende var menighedsrådet vært ved kaffe og kage i våbenhuset, men de fleste foretrak at nyde kaffen udenfor i det fantastiske dejlige sommervejr. Tryk her for at se billederne 


Få indflydelse på folkekirkens nye logo

Upload dit eget billede, og få indflydelse på, hvordan folkekirkens nye logo og grafiske linje kommer til at se ud! Billedet skal vise, hvad der kendetegner folkekirken for dig.

En mangfoldig folkekirke
Folkekirken er ved at få lavet logo og grafisk linje. Det er en kompliceret opgave, fordi folkekirken er så mangfoldig og betyder så mange forskellige ting for forskellige mennesker. 

Derfor er der lavet en portal under folkekirken.dk, som hedder "kendetegn", hvor alle kan uploade et billede, der kendetegner folkekirken. På den måde får designerne, der skal skabe folkekirkens nye visuelle identitet, inspiration til det vigtige arbejde.

Jo flere billeder, der bliver uploadet, jo bedre bliver alle de forskellige betydninger af folkekirken repræsenteret.

Hvordan ser din folkekirke ud?
Du kan få indflydelse på, hvordan folkekirkens nye logo og grafiske linje kommer til at se ud ved at uploade dit billede på kendetegn.folkekirken.dk

Billedet kan være af steder, oplevelser, stemninger, symboler, farver eller andre ting som for dig kendetegner folkekirken. 

Følg med på facebook
Du kan også følge med via folkekirkens side på facebook. Her kan du både se andres bud på billeder af folkekirken og uploade dit eget.

Den 31. maj offentliggør vi hvilket billede, der har fået flest "likes". Portalen er åben hele 2012

Tak fordi du vil være med til at vise vejen til folkekirkens nye logo!


Torsdag den 17. maj 2012 var det Kristi Himmelfartsdag, og det fejrede vi med en byfestgudstjeneste i teltet på festpladsen. På trods af, at det luftede lidt rigeligt, også i teltdugen, var det en god og velbesøgt gudstjeneste, der blev afsluttet med rundstykker og kaffe til alle. - Tryk her for at se billederne 


Sogneudflugt 2012 
For alle, - ung som gammel i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg sogne. 
Søndag den 10. juni efter 10.30-gudstjenesten Vester Hornum kirke starter den årlige sogneudflugt med bus fra kirkens parkeringsplads.

Turen går via Hvalpsund og en færgeoverfart med ”Mary” til Jeppe Aakjærs ”Jenle” på Salling, hvor vi spiser frokost. Derefter er der gruppevis en halv times rundvisning i mindestuerne samt mulighed for på egen hånd at gå på opdagelse på museet i dets mange udstillinger og i naturen rundt om ”Jenle”.

Mindestuerne kan kun beses på rundvisningen.

Fra ”Jenle” går turen videre til ”Dalsgaards Antik”, hvor der er meget både at kikke på - og at købe. Der er brugskunst, antikviteter og bøger. Der forhandles Georg Jensen Damask, og dele til udgået porcelæn, sølv, glas og bestik kan man også finde.

Kl. 18.00 spiser vi middag på stedet – Svinekam stegt som vildt samt Citronfromage – hvorefter turen går hjemad, og vi kan forvente at være hjemme omkring kl. 20.

Turen koster 100 kr. pr person – og frokost og aftensmad er inkluderet i prisen. Det fås ikke billigere J
Tilmelding senest fredag den 1. juni - til Willy Steffensen på tlf. 98 66 30 06
Vi håber på fint vejr og god tilslutning – og dermed en dejlig tur!

Menighedsrådene for
Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg


Palmesøndag i Vester Hornum kirke 2012
På søndag er det palmesøndag, og det fejrer vi i Vester Hornum kirke kl. 10.30. Kom og hør om, hvad der skete i påsken, sving med palmeblade og syng dejlige salmer. Alt foregår, så både børn og voksne kan være med! FDF’erne er med til at lave gudstjenesten. Bagefter spiser vi påskeæg i våbenhuset. Vel mødt! 


Konfirmander 2012: 

Hyllebjerg kirke søndag den 29. april kl. 10.30:

Alex Kragh Hedegaard Olsen, Ågårdsvej 12, Hyllebjerg
Christian Ettrup Jensen, Vester Hornumvej 57, Flejsborg
Josefine Sandvei Severin, Østergårdsvej 14, Hyllebjerg
Mikkel Munk Jakobsen, Trendåvej 15, Hyllebjerg
Nanna Louise Nielsen, Aggersborgvej 73, Aggersund
Simon Jensen, Trendåvej 5, Hyllebjerg

Vester Hornum kirke søndag den 6. maj kl. 10.30:

Andreas Bleiken Randa, Krogstrupvej 7, Vester Hornum
Andreas Jensen, Ejstrupvej 6, Flejsborg
Christian Ostermann Nielsen, Løgstørvej 33, Strandby
Didde Kruse Laursen, Risevej 21, Vester Hornum
Emely Elgaard Hansen, Risevej 4, Vester Hornum
Ida Biisgaard Nielsen, Risevej 12, Vester Hornum
Katrine Riisgaard Jensen, Gatten Skovvej 14, Gatten
Line Sams Troelsen, Valgårdsvej 31, Vester Hornum
Maja Bøgh Møller, Risevej 20, Vester Hornum
Marc Elkjær Vasegaard, Risevej 28, Vester Hornum
Mille Viborg Jørgensen, Hyllebjergvej 3, Vester Hornum
Niels Binderup Andersen, Præstegårdsvej 15, Vester Hornum
Patrick Trier Larsen, Gl. Landevej 2, Vester Hornum
Pouline Arnannguaq Jensen Lange, Hovedgaden 55 st., Vester Hornum
Rikke Trille Brämer Nielsen, Hovedgaden 40, Vester Hornum


Onsdag den 14. marts brugte konfirmanderne fra Vester Hornum eftermiddagen og aftenen på at synge gospelsange sammen med 60 andre konfirmander. Det var spændende, medrivende, sjovt og for nogle ind i mellem lidt for meget… Men det var svært ikke at blive grebet af det. Dagen blev sluttet af med et brag af en gudstjeneste, hvor både konfirmander, forældre og de øvrige kirkegængere gav den hele armen! Læs evt. også artiklen på Nordjyske:  Unge sangere for fuld udblæsning

 gosp1a.jpg (109980 byte)

Fotograf Per Lyngby - klik på billederne for at se dem i større format 

gosp2a.jpg (104113 byte)


Visitats-gudstjeneste
Biskoppen kommer til Hyllebjerg og deltager i en gudstjeneste søndag den 11. marts kl. 10.30. Dette sker som en del af biskoppens visitats. 
Bispevisitats er biskoppers besøg i de forskellige pastorater i deres stift. I Danske Lov fra 1683 står skrevet, at disse visitatser skal foregå en gang om året, eller således, at alle kirker bliver besøgt inden for en 3-årig periode (så tit kommer biskoppen desværre ikke længere på besøg!). Til sådanne visitatsgudstjenester skulle sognepræsten prædike, hvorefter de unge mennesker, der var blevet konfirmeret siden biskoppen sidst havde været der, stille sig op i kirken og lade sig høre i deres bibelkundskab. Desuden skulle biskoppen besøge skolen og overhøre børnene. Endelig havde menighedsrådene mulighed for under besøget at forhandle med biskoppen om deres anliggender. Biskoppen skulle over for ministeriet årligt melde tilbage, hvordan præsters og læreres forhold og embedsførelse var, og særligt om præsterne førte kirkebøgerne korrekt.

Både kommende og tidligere konfirmander kan dog trygt møde op i kirken den 11. marts, da skikken med overhøringer er afskaffet. Der er heller ingen planer om at undersøge, hvor velbevandrede børnene på Vester Hornum skole er i bibelen og salmerne. 

Når Karsten Nissen besøger os i Hyllebjerg, vil det blive anderledes festligt. Biskoppen deltager i gudstjenesten, således at Else Juul forestår gudstjenesten til og med prædikenen, hvorefter Karsten Nissen vil holde en tale til menigheden, og varetage altergangen. 

Vi håber at se mange til denne særlige gudstjeneste!

 M.v.h. Else Juul


Velkommen til spaghettigudstjeneste fredag den 9. marts 2012 kl. 17.30 i  Vester Hornum kirke 
Det handler om spirer og vækst - kom og vær med! Efter en kort gudstjeneste er der aftensmad og hygge i FDF-huset. Det er som altid gratis at deltage. Der bliver samlet ind til fordel for velgørenhed i lokalområdet


Fastelavnsgudstjeneste i Vester Hornum kirke søndag den 19. februar 2012 kl. 14.00 Kom gerne udklædte! Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i FDF-huset - Vi glæder os til at se jer!


I fredags, den 27. januar 2012, havde minikonfirmanderne besøg af vores provstivolontør, den 19-årige Bettina Johansen fra Løgstør, der har været i Indien i 3 måneder for at hjælpe til på to kristne skoler. Hendes rejse er betalt af sognene her i provstiet og af Danmission. Bettina fortalte om forskellene på at være barn i Indien og i Danmark, og hvordan det var at være kristen i et hinduistisk land. Hun havde medbragt en masse ting fra Indien, bl.a. sarier og andet tøj, som børnene måtte prøve. På onsdag kommer hun og fortæller for konfirmanderne. Se billederne her 


Der er kommet noget nyt og smart på folkekirkens hjemmeside sogn.dk.
Præster kan nu taste gudstjenester ind på siden, det har jeg gjort, og det betyder, at man nu kan finde fremtidige gudstjenester, når man har søgt på sognet. Prøv selv at gå ind på http://sogn.dk/index.html og søg på sognets navn. Fx. Vester Hornum, Flejsborg eller Hyllebjerg under adresse. Nederst på siden kommer en linje med sognets navn. Klikker man på det, kan man i venstre side se, hvornår der er gudstjenester i sognet. 
F.eks. Vester Hornum: http://sogn.dk/vesterhornum/ 


Torsdag den 17. november var Firkløveren ramme om et spændende foredrag ved Karin og Erik Klitgaard, der fortalte om deres rejse til Grønland. Erik Klitgaard havde 48 år tidligere arbejdet på Grønland ½ år som håndværker. Det var en interessant aften, hvor vi så mange flotte billeder og hørte medrivende fortællinger fra rejsen.


Onsdag den 26. oktober var konfirmanderne fra Vester Hornum skole på udflugt til Viborg, hvor de så de flotte kalkmalerier i domkirken. Udstyret med håndholdte computere besvarede de spørgsmål om malerierne, der alle illustrerer fortællinger fra bibelen. Bagefter blev de sat til at lave tegneserier, der handlede om ensomhed og fællesskab. Efter en spisepause var de i Kirkens Korshærs varmestue for at høre om arbejdet med udstødte i Viborg. Alle vegne fik konfirmanderne ros for deres gode opførsel!


Spaghettigudstjeneste 
Vester Hornum kirke fredag den 28. oktober 2011 kl. 18.00
Glem madlavning og opvask, og få en god historie med hjem!
På fredag er der igen en kort og familievenlig gudstjeneste i Vester Hornum kirke efterfulgt af aftensmad i FDF-huset. Det bliver sjovt og hyggeligt – kom selv og se!
Alle er velkomne, både børn og voksne!


Kirken var flot pyntet med grene, blomster, frugt og grønt, da FDF’erne fra Vester Hornum kom ind i kirken til høstgudstjenesten 2. oktober i Flejsborg. FDF’erne medbragte selv kurve fulde af æbler, bundter med rødbeder, flotte blomsterbuketter og meget andet godt, som blev stillet frem i korbuen, mens alle i kirken sang en salme om høsten. Undervejs i gudstjenesten spillede Tatiana V. Jensen på orglet, og Samuel Frederiksen spillede både på koncertina og kornet. Sidst i gudstjenesten satte Samuel Frederiksen den ene halvdel af kirken til at synge ”Æblemand, kom indenfor”, mens den anden halvdel af kirken sang ”Hvem har malet himlen blå” – samtidigt! Det blev en flot kanon, og en sjov afslutning på en festlig gudstjeneste. - se billederne


Høstgudstjeneste i Flejsborg Kirke
Søndag den 2. oktober kl. 9.30 er der lagt op til en stemningsfuld og hyggelig høstgudstjeneste i Flejsborg Kirke. FDF’erne bærer frugt og grønt ind, mens organisten spiller og Samuel Frederiksen spiller på sin kornet. Undervejs i gudstjenesten vil Samuel Frederiksen komme med forskellige indslag af utraditionel art. Man kan godt glæde sig til en festlig gudstjeneste, der efterfølges af hygge og lidt til ganen i våbenhuset!


Sogneudflugt 
Menighedsrådene i Flejsborg, Hyllebjerg og Vester Hornum inviterer sognenes beboere på udflugt søndag den 19. juni efter 10.30-gudstjenesten i Hyllebjerg. Turen går i bus gennem Himmerland med stop ved Boldrup Museum, Mariager Klosterkirke m.v. Frokost og aftensmad er inkluderet i prisen. Pris 100 kroner pr. person. Vand og øl kan købes ved bussen. Forventet hjemkomsttidspunkt senest kl. 20.00. Tilmelding senest 16. juni kl. 18 ved Willy Steffensen på tlf. 9866 3006


Pilgrimsvandring med konfirmanderne 
Vejret viste sig fra sin værste side, da 43 konfirmander fra Blære og Vester Hornum skoler, 5 forældre og 3 præster drog på pilgrimsvandring onsdag den 9. marts. Turen begyndte i Vindblæs Kirke, hvor pilgrimspræst Anette Foged Schultz fortalte om livet som en vandring, der begynder med fødsel og dåb og slutter på et for os ukendt tidspunkt med død og begravelse. Fra Vindblæs vandrede flokken i en lang række udstyret med vandrestave, først til Vilsted Kirke, så til Ranum Kirke og siden til Vitskøl Kloster. Hvert sted blev der sagt og sunget noget, der kunne lede tankerne på rette vej, når man bagefter skulle vandre 10 minutter i stilhed. F.eks. fik man den opgave at tænke over hvad det var vigtigt at nå i ens liv. Ellers var man fælles og havde god lejlighed til at få vendt både stort og småt.

På trods af stiv modvind, sne, regn og kulde var det en spændende og givende tur. Det var dejligt at se, at konfirmanderne helt spontant tilbød hjælp til dem, der fandt turen særligt hård. De bar hinandens tasker, og delte frugt og vand med hinanden. Det, at man klarede strabadserne sammen gjorde, at man kom hinanden lidt nærmere, hvilket også betød at man kom omkring nogle meget vigtige ting undervejs.

”Det var sjovt at dem fra Blære var med, selv om vi ikke var sammen med dem. Det var også sjovt at se de andre kirker og deres udsmykning”, fortæller en af konfirmanderne, Emilie Grynderup Laursen fra Vester Hornum.

Alt i alt var det en god tur, selv om den kunne have været mere behagelig!


Unge laver gudstjeneste for børn 
Søndag den 16. januar kl. 10.30 er der børnegudstjeneste i Vester Hornum Kirke.
Præsten er ikke helt sat ud af spillet, men næsten! Det er nemlig konfirmanderne, som står for en stor del af indholdet til gudstjenesten. Det er dem, der med hjælp fra organisten har valgt, hvad vi skal synge, de skriver bønnerne, de hjælper graveren med at ringe med klokkerne, tænde lys og gøre alt klart, og de står for at formidle evangelieteksten på en anderledes måde sammen med præsten.
Efter gudstjenesten er der hygge og lidt til ganen i våbenhuset. Vel mødt!

M.v.h. Else


Vi starter op med konfirmationsforberedelse onsdag den 12. januar i FDF-huset. Allerede søndagen efter, den 16. januar, står konfirmanderne for en gudstjeneste i Vester Hornum kl. 10.30, hvor de skriver bønner, vælger salmer, hjælper graveren med at ringe, tænde lys o.s.v. Jeg håber alle har mulighed for at komme, og at I forældre bakker op ved selv at møde op og gerne tage familien med. Det bliver en børnevenlig gudstjeneste, og der er kaffe, juice og kager i våbenhuset bagefter.


Adventskoncert i Vester Hornum kirke
A Piece af Cake – Himmerlands mest groovy kor holder koncert I Vester Hornum kirke onsdag d. 8. dec. kl. 19.00   i forbindelse med FDF’s juleafslutning.
Koret ledes af Anne Vertelin, som er musiklærer på Vesthimmerlands gymnasium. Det er et rytmisk voksenkor, fra 15 år og opefter, hvor alle med rytme i kroppen og lyst til at være med i et stykke solidt musikalsk korarbejde er velkomne.
Koret er oprettet af KFUM og KFUK i Himmerland. De synger et bredt udsnit af den rytmiske kormusik f.eks numre af kunstnere som Robbie Willams, Prince og Stevie Wonder, men også jazzstandards, nyere rytmiske salmer, enkelte gospelnumre.
 
Det bliver spændende at høre, hvilket program de har sammensat til denne aften, hvor alle er velkomne.
Efter koncerten serveres der kaffe og norske klejner.


Find juletræet 
Traditionen tro vil vi 1. Søndag i advent, den 28. nov. gøre Hyllebjerg  juleklar. Vi begynder i kirken med adventsgudstjeneste  kl. 13.30. Herefter mødes vi på Østergårdsvej 4 og følges ad til skovs, hvor vi forhåbentlig finder det flotteste træ, som vi stiller op på bymidten. Når træet er tændt, er der efterfølgende gløgg og æbleskiver hos Herdis og Henning, Østergårdsvej 4.

Med venlig hilsen Hyllebjerg borgerforening og menighedsråd


Alle Helgen koncert i V. Hornum Kirke
Jonas Hald, som for nylig er blevet ansat som kirkesanger ved V. Hornum, Flejsborg og Hyllebjerg Kirker vil tirsdag den 2. nov. give koncert i V. Hornum Kirke sammen med sine forældre, Anders Hald (operasanger) og Henriette Hald (organist). Koncerten er folkelig og samtidig forkyndende i ord, sang og tone.

"Repertoiret er stemningsfyldte sange og salmer, hvor Alle Helgen er temaet. Der bliver plads til ro og fordybelse. Tid til at mindes dem vi har mistet. Men også glæde over alle de gode minder vi har. Vi tænder lys sammen, fordyber os og mindes og glædes over livets lys, som skinner i mørket".

Koncerten efterfølges med våbenhuskaffe. Alle er hjertelig velkommen.

Arr. Menighedsrådene i V. Hornum, Flejsborg og Hyllebjerg.


Klapstolene måtte findes frem, for at der var siddepladser nok, da der den 11. august var koncert med et folkemusikorkester fra Hviderusland. Kirken var fyldt med begejstrede tilhørere, som nød den smukke sang og flotte musik. Selv om man ikke forstod så meget af det, der blev sunget, formåede orkesteret alligevel at få folk med. Højdepunktet var nok, da sangerne sluttede af med at synge en sang på dansk! 


Russisk folkemusik i Hyllebjerg Kirke onsdag den 11. aug. 2010 kl. 19.30
Alle er hjertelig velkommen denne aften til sommerens kulturarrangement. Arr: V. Hornum, Flejsborg og Hyllebjerg menighedsråd. Den 11. aug. 2010 får Hyllebjerg Kirke besøg af musikere fra Hvide Rusland. Valeri Klucenia  er koncertmester. Både hun og Vladimir Novosadau er lærere ved Grodno Musik College og konservatorieuddannet. De spiller begge Bajan, som er en særlig russisk harmonika. Kvartetten består yderligere af sangerinden Irina Novosadova og sangeren Mikhasiou Siarhei. Programmet vil være af ca. 5 kvarters varighed og består fortrinsvis af russiske og hviderussiske folkesange. Efter koncerten byder Hyllebjerg menighedsråd på kaffe og russisk kage. Denne kage bliver bagt af Sascha. Sascha kommer fra Rusland, hun bor nu sammen med sin mand Ole Lassen i Holmegårde.

V. Hornum, Flejsborg og Hyllebjerg menighedsråd håber rigtig mange vil støtte op om dette kulturarrangement, hvor man ved samme lejlighed har mulighed for at nyde de smukke omgivelser ved Hyllebjerg Kirke.


Sigurd Barrett trak fuld hus til Vester Hornum mandag den 19. april. Omkring 200 mødte op til det familievenlige arrangement, som bød på underholdning for både store og små. Bag det meget vellykkede arrangement stod de tre menighedsråd


Spagettigudstjeneste d. 5. februar 2010 kl. 17.00 
Minikonfirmander og konfirmander deltager i denne spagettigudstjeneste, som er en kort familievenlig gudstjeneste med ny salmer og sange. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i FDF-huset. Denne gang har vi valgt at måltidet er gratis og i stedet samler vi ind til ofrene i Haiti, menighedsrådene håber at mange vil komme og se de yngre sognebørn i aktion, og måske give en skilling til det gode formål. 
Mvh. Menighedsrådene og sognepræst Natalia Packert Andresen


Søndag den 13. dec. var der julegudstjeneste i Flejsborg kirke. I anledning af Luciadag var der lavet aftale med 6. kl. fra Vester Hornum skole om, at de skulle gå Lucia. Det var en hyggelig eftermiddag, hvor Natalia, som altid, holdt en god prædiken og Lucia koret sang nogle gode sange. Efter gudstjenesten var der gløgg og æbleskiver i våbenhuset.


 I 2003 udkom Den Danske Salmebog med 791 ældre og nye salmer. De danske salmer har stor betydning for den danske sangtradition. Salmerne er med til at binde os sammen på tværs af generationer. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at så mange som muligt har adgang til at lære salmeteksterne og salmemelodierne at kende. På www.dendanskesalmebogonline.dk har du både muligheden for at finde teksten til salmerne, samt høre melodierne. 

 

  

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK