Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Foreninger 

Foreninger 

Vester Hornum badmintonklub indkalder til generalforsamling.
Det sker torsdag d. 30/3-17 kl. 19 i hallens cafeteria.
Dagsorden iflg vedtægterne.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20/3-17
Klubben er vært ved lidt godt til ganen.
Vi håber at se rigtig mange!
Vel mødt!!!

Vester Hornum Badminton klub byder velkommen til en ny sæson.


Se vores folder 


Generalforsamling Vester Hornum Badminton klub torsdag den 17. marts kl. 19.00 i hallens cafeteria 

Dagsorden :

1: Valg af ordstyrer

2: Formandens beretning

3: Regnskab

4: Valg til bestyrelse på valg er Johnny (ønsker gerne genvalg ) og Poul (ønsker ikke genvalg )

5: Indkomne forslag

6: Evt

Klubben er vært ved en ostemad og en med rullepølse 

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 10 marts 2016 .


Afslutningsfest 2015.

Tænker tilbage på sæsonen, hvor vi har  haft 3 hold med i turneringen. U11 har klaret sig fint, men desværre rejste de to brødre, og det blev lidt svært at samle hold. Nogle gange var der kun tre spillere, så er det op af bakke, men dem der var der, kæmpede bravt. 
U13 holdet har haft en fast holdleder, så det har fungeret fint og de blev nr. 3 i rækken. 
U15 måtte meldes til i C-rækken på grund af, at nogle af spillere havde for mange point til, at de kunne meldes til i D-rækken. Det var flest D-spillere, der kom til at spille på holdet, og det kom vi så til at mærke. Men I har kæmpet og gjort det rigtig godt. 
Desuden har vi haft to oldboys hold, men de klarer sig selv - næsten. Vi har også haft besøg af en gæstetræner her i februar. Tror det var et godt pust til alle og noget, der måske skal tages op igen.

Jeg vil gerne sige en stor tak til jer tre trænere Rune, Rune og Emilie. I har gjort det rigtig godt. Følt ejerskab for klubben, og det er noget der dur. Selvfølgelig skal jeg da også huske vores alle sammen Aage Jensen, som har hjulpet på det lille hold. Det er så godt alle de små venner elsker at få et slag badminton med Aage. 
Weekenden tog I jer suverænt af - tusind tak for det. Til dig Emilie vil jeg sige tak for alle de år, du har været i klubben som træner og spiller. Jeg har rigtig mange gode oplevelser sammen med dig. God vind til dig fremover og jeg håber meget, at vi stadig ser dig i klubben, selv om du ikke lige nu kan finde tid til at være træner. TAK Emilie. 
Rune og Rune skal selvfølgelig også have en kæmpe tak, men I bliver jo heldigvis og tak for det. Også en stor tak til alle jer forældre for jeres opbakning til klubben, til slut vi jeg ønske jer og klubben held og lykke fremover.

Klubmesterskaberne er for længst overstået og medaljerne skulle uddeles. 
I U11 vandt Linus Holm single, mens Peter Viborg blev nr. 2. Double for U11 vandt Linus Holm sammen med Signe Christensen, mens Peter Viborg og Bertil Grønning blev nr. 2. 
I U13 herresingle vandt Johan Kristensen, mens Thomas Christensen blev nr. 2. Herredoublen vandt Johan Kristensen sammen med Niklas Frederiksen og Thomas Christensen og Mathias Meyer blev nr. 2. Damesinglen vandt Kirsten Vejs og Mathilde Hansen blev nr. 2. Damedoublen blev vundet af Kirsten Vejs og Laura Thomsen. Mix doublen vandt Johan Kristensen sammen med Kirsten Vejs og Mathilde Hansen og Thomas Christensen blev nr. 2.

U15/U17 var slået sammen. Her vandt Nicolai Pedersen singlen, og Mikkel Pedersen blev nr. 2. Damesinglen vandt Claire Vasegaard, mens Signe Holm blev nr. 2. Damedoublen vandt Claire Vasegaard sammen med Signe Holm. Mix doublen vandt Sascha Christensen sammen Nicolai Pedersen, mens Sabine Thomsen og Mikkel Pedersen blev nr. 2. 
Der var også uddeling af flid og fidus pokaler. På det ene hold var det Linus Holm, der fik fiduspokalen. Han møder altid op med et smil og det smitter. Han gør sit bedste hver gang og har udviklet sig meget gennem årets løb. Flidspokalen fik Frederik Lolholm, som møder op med et smil på læben hver gang. Han yder sit bedste hver gang og får også noget ud af sin træning. Derudover møder han nærmest op til alt træning. På det andet hold var det Signe Holm som fik flidspokal. Også hun møder op med et smil på læben hver gang og det er dejligt for os trænere. Hun gør som hun bliver bedt om aldrig en sur mine. Fidusen gik til Claire Vasegaard: hun er altid smilende til træningen og gør noget ud af det. Dette har også resulteret i , at hun er blevet en dygtig spiller gennem årets løb. Så skulle årets spiller afsløres. Det blev Kirsten Vejs, som er god til og tage ud til stævner kommer hjem med mange medaljer, er aktiv til træning. Kirsten Vejs var desværre ikke med til afslutningen, hun er til DMU i badminton i Brande i denne weekend.

Jytte Jensen gav Emilie Laursen en krus, som varig minde, da det var hende som var årets spiller sidste år. Klubbens vandrepokal, som gives til en, som gør en stor indsats for klubben fik Rune Laursen for hans indsats i klubben. Det var meget rørende trænerne havde samlet ind og overrakte Jytte Jensen en buket blomster og kurv som tak for hendes indsats i klubben. Fra bestyrelsen var der også blomster og gave. Meget overvældende.

Se billeder fra afslutningen

 

 


Ekstra ordinær generalforsamling i Vester Hornum Badmintonklub.

Efter opråb efter nye bestyrelsesmedlemmer mødte der i aftes ca. 15 personer op i Vester Hornum Hallen, hvor det eneste punkt var: Find 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Der var en god debat og det var helt sikker at den gode klub i hvert fald ikke skulle lukkes.

Nyvalgte til bestyrelsen blev Rune K. Thomsen som også er træner i klubben samt Anette Viborg som har 2 drenge som spiller og selv er meget aktiv på badmintonbanen.

To nye suppleanter blev det også da Dan Kilsgaard og Rune Laursen var tilstede og indvilgede i og være suppleanter. Derudover består bestyrelsen af Poul Pedersen, Johnny E. Sørensen og Jørgen Vejs.


OPRÅB

EKSTRA ordinær generalforsamling i Vester Hornum Badmintonklub Onsdag den 8. april kl. 19.00 i mødelokalet i Vester Hornum Hallen.

Generalforsamling i VHBK

Årets generalforsamling blev en trist affære. Vita Thomsen og Jytte Jensen havde forinden meddelt at de ikke fortsætter i bestyrelsen. Der kom desværre ikke nogen til generalforsamlingen ikke engang den gamle bestyrelse var der fuldtallig. Udover 3 bestyrelsesmedlemmer var der 2 personer til generalforsamlingen. Den gamle Christian og klubbens kasserer. Formanden kom med sin beretning og takkede af efter 23 års arbejde. Da der ingen var som kunne vælges skal der nu være ekstra ordinær generalforsamling med 1 punkt  på dagsorden:

Punkt 1: skal klubben lukke eller melder der sig mindst 2 nye repræsentanter til bestyrelsen


Generalforsamlingen i Badmintonklubben i Vester Hornum

På grund af at regnskabsåret er blevet lavet om, var der igen indkaldt til generalforsamling i Vester Hornum badmintonklub. Så efterfølgende er det om foråret, der skal være generalforsamling i badmintonklubben.

Kun fem var mødt op til generalforsamlingen og de to er ikke i bestyrelsen, så det vil sige, at at af bestyrelsesmedlemmerne heller ikke mødte op.

Christian Jensen blev valgt til ordstyrer og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og gav ordet til formand Jytte Jensen, som sluttede sin beretning af med at takker af efter 23 år i bestyrelsen. Tenna Olesen fremlagde regnskabet, som ser meget flot ud. Alt blev godkendt og så kom punktet valg af bestyrelsesmedlemmer, da der ingen var mødt op og ingen der havde givet tilsagn om og give en hånd i foreningen var man nødt til og indkalde til ny ekstra ordinær generalforsamling hvor det eneste punkt på dagsorden er valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Dette bliver sat op på hjemmesiden, hos købmanden og i hallen. Desuden vil alle medlemmer få et opråb med hjem om hjælp til bestyrelsesarbejdet. 


Klubmesterskaber i Vester Hornum Badmintonklub

Klubmesterskaber for herrer er færdigafviklet. Herrerne var delt op i to puljer. I pulje 1 blev der kæmpet og kæmpet der var flere 3-sæts kampe. Det endte med at Tun Tun og Niels Kvist mødte de to trænere Rune K. Thomsen og Rune Laursen som havde vundet lige mange kampe. Kampen endte i år til de unges fordel, så Rune og Rune kunne trække sig tilbage som vindere af pulje 1. I pulje 2 blev der ligeledes kæmpet og her var det Jan Pedersen og Henning Rokkedal som kunne kalde sig vindere af den pulje. Ungdommen er langt med at spille klubmesterskaber, det foregår i træningstiden. Medaljerne for de forskellige kategorier uddeles til afslutningsfesten som foregår i Rønbjerg feriecenter med badning og bowling, sluttes af med fællesspisning og præmieoverrækkelse.


Ullits cup 2015

Tre af Vester Hornum badmintonklubs spillere deltog i Ullits cup. Alle tre fik medaljer med hjem. Kirsten Vejs og Johan Kristensen blev nr. 2 i mixdouble. De var op imod en mesterrækkespiller. Det er ikke nemt for en B spiller og en D spiller at stille noget op, så det var super flot med en anden plads. I damedouble fik Vester Hornum også en sølvmedalje ved Kirsten Vejs og Mathilde Hansen.

 

Weekend i Vester Hornum badmintonklub (24.-25. januar 2015)

I denne weekend har der været overnatning for badmintonspillere i Vester Hornum hallen. En del af klubbens ungdomsspillere havde taget imod tilbuddet om og være med. De tre trænere Rune K. Thomsen, Emilie Laursen og Rune Laursen stod for arrangementet, og havde lavet en fin plan for, hvad der skulle ske. 
Efter indkvartering var der saft og kage. Derefter var der stafet rundt i hallen, gæt og grimasser, sippe og gå balance med ketcher og meget mere. Der blev også spillet badminton med sorte plasticsække på nettene. Selvfølgelig var der også natløb, hvor alle var rundt i byen til forskellige poster for til sidst at komme tilbage til hallen, hvor der skulle laves en lagkage. Fløden havde de pisket undervejs. Nogen havde  gjort det så godt, at det var blevet til smør. Vel hjemme i hallen var der også konkurrencer i at veje slik og flere ting. Der var præmier til det vindende hold. Efter en kort nattesøvn var der dømt familiestævne. 16 hold var tilmeldt og de blev delt op i 4 puljer, hvor der så blev fundet en vinder i hver. 
Pulje 1 vandt Tobias Pedersen med Far Poul. 
Pulje 2 vandt Jacob Kjeldsen med mor Lisa. 
Pulje 3 vandt Kirsten Vejs med sin makker Morten. 
Den sidste pulje vandt Peter Kjeldsen med sin makker Rune. Efter præmieoverrækkelse var der kaffe/ saft og kage og de fleste var vist klar til og komme hjem og få en lille lur.

 

På billedet er det Peter Kjeldsen med sin makker Rune K. Thomse. På det lille billede er det Frederik Lolholm som stolt viser lagkagen frem , mens Thomas Christensen og Niklas Frederiksen er travlt optagede

           Badminton i jul

Alle er velkommen til og komme op i Vester Hornum Hallen den 27. dec. fra kl. 14.00 til kl. 17.00. Man finder selv nogle og spille med. Pris for at spille er 25.00 kr. pr. næse. Pengene betales hos Kristian eller Mikkel i cafeteriet.

PS. husk også der er ledige baner om mandagen fra kl.. 20.30 - 21.30. Her er prisen også 25,- kr. person. 


Efterårsstævne i Vester Hornum Hallen - den 8. november

Alle Vester Hornums omegns klubber var inviteret til stævne i Vester Hornum, men kun Farsø, Overlade og Strandby havde spillere, som ville være med. Det blev et velspillet stævne med mange 3-sæts kampe. I al beskedenhed tog Vester Hornum selv de fleste medaljer. Den Jyske Sparekasse Farsø havde sponsoreret sportstasker,  så alle vindere fik tasker. Der ud over var der tasker til lodtrækning. Vester Hornums træner Rune K. Thomsen trak vinderne, som blev. Manon Van Lankvelk Strandby, Alexander Skjærbæk Strandby, Johan V. Mortensen Farsø.

Vinderne i U11 double blev Peter og Jacob Kjeldsen, Vester Hornum. I single for U11 skulle de to brødre spille mod hinanden. Begge spillede rigtig godt og Peter førte flere gange, men måtte til sidst overgive sig til storebror Jacob, som dermed vandt.

I U13 Vandt Thomas Christensen, Vester Hornum singlen og Mads Michelsen, Farsø blev nr. 2. U13 double blev Mads Michelsen, Farsø og Johan Kristensen, Vester Hornum nr. 1, mens Kirsten Vejs og Thomas Christensen blev nr. 2.

I U11 og U13 var der kun 1 pige i hver række. De var friske og spillede imod og sammen med drengene og klarede sig rigtig godt.

U15 og U17 var slået sammen. Her vandt Mikkel Petersen, Vester Hornum singlen og Kristoffer Hansen, Overlade blev  nr. 2.
Damesinglen vandt Sascha Christensen og Claire Vasegaard blev nr. 2. Damedoublen vandt Sascha Christensen og Claire Vasegaard. Der blev også spillet mixdouble. som blev vundet af Mikkel Petersen og Sascha Christensen.

Klubben sluttede af med at takke alle som deltog i stævnet. - Se billederne NiceSport Meet The Elite - Jonas Rasmussen (Svenstrup Badmintonklub).JPG (368003 byte)

NiceSport Badminton kan i samarbejde med Svenstrup Badmintonklub tilbyde alle U11 til U17 spillere at deltage i et VERDENSKLASSE-træningsarrangement med Jonas Rasmussen lørdag d. 7. juni 2014 kl. 09.00 til 13.00.
Et
fantastiske tilbud til V. Hornums dygtige ungdomsspillere.

Tryk på billedet for at se invitationen i stor størrelse 


Sommerbadminton i Vester Hornum Hallen

Vi starter tirsdag den 22. april. 
Pris for voksne pr. gang 25.00 kr. Pris for børn pr. gang 10.00
Mød bare op i hallen og se om der er plads.


Reservering af bane til næste sæson

Den bane som man spiller på nu, kan reserveres til næste sæson ved at betale 400,00 kr. pr. bane. Det vil sige 100,00 kr. pr. person, men der skal være en formand for banen, som lægger navn til reservationen. 
Beløbet trækkes fra kontingentet til efteråret. 

Pengene overføres til 9174 180-00-77040.  Husk navn på betaling.
Den bane i har haft i denne sæson, er  jeres indtil den 15. maj 2014

Der er også plads til nye spillere Kontakt Jytte tlf. 23718872


Afslutningsfest i Vester Hornum badminton 

Omkring 75 havde deltog i badmintonafslutningen, som startede med et besøg i bowlingcentret  og efterfølende spisning i V. Hornum hallen og præmieoverrækkelser. 

Til klubmesterskaberne var der én spiller, som gjorde en kæmpe indsats og derfor blev Jakob Kjeldsen udnævnt til Årets Fighter og fik en pokal for det. Alle de små spillere fik medaljer den sidste spilleaften, så i aften var der pokaler til de to andre hold.
I U13 havde trænerne Jesper Lemvig og Malte Holm fået til opgave og dele pokaler ud. Signe Nielsen fik fiduspokalen. Signe fik pokalen, fordi hun har udviklet sig meget i denne sæson. Selvom nogle af de ting, vi trænede, ikke var Signes favoritter, prøvede hun, og som oftest med succes. Signe har været utrolig dejlig at træne, hun prøver, selvom det er svært og hun gør hendes bedst. Kristina Folkerman fik flidspokalen. Jesper siger om Kristina: er venlig og prøver altid at hjælpe andre. Hun gør altid sit bedste, selvom hun ikke altid føler at det en retfærdig kamp. Det er en altid en fornøjelse at se dig til træning Kristina. 
I U15/U17 havde det været Kristian Graversens opgave og udpege spillerne. Flidspokalen gik til Claire Vasegaard: Hun kommer altid til træning i godt humør. Yder en kæmpe indsats hver gang selvom duellen kan se umulig ud at vinde - dette  kendetegner en fighter og en vindertype. Claire er en utrolig lærenem og lydhør person. Samtidig ønsker hun at udvikle sig selv, hvorfor hun ofte spørger om forbedringer til hendes spil.
Fiduspokalen går til Cecilie Carøe. Cecilie har udviklet sig mest igennem sæsonen. Hun har været til stort set samtlige træningspas, hvor der er blevet kæmpet hver gang. Hun er ikke bleg for at tage en kamp mod nogle af drengene. Hendes slag er blevet forbedret utrolig meget.

Herefter skulle årets spiller udpeges. Denne spiller er en fremragende badmintonspiller, som har store udviklingsmuligheder indenfor spillet. Spillerens forskellige slag er med høj kvalitet og præcision. Sjældent taber spilleren, hvilket bevidner en seriøsitet til hver træning. I hele klubben er spilleren utrolig vellidt. Spilleren er også meget behjælpelig, når diverse ting arrangeres, hvor hun viser, at hun er med til at gå forrest. Spilleren er Emilie Laursen.

Senere blev der stemt om hvem der skulle have klubbens vandrepokal. Også her fik Emilie flest stemmer og fik pokalen med hjem. Det blev en rigtig hyggelig dag og efter påske er klubben klar med sommerbadminton hver tirsdag.

Billeder fra Badminton afslutningen 


Autoexperten Hornum v/ Jens Kristian Jensen har sponseret spillertøj og dragter til VHBK`s kaffehold. 

Stående fra venstre: Sponser og medspiller Jens Kristian Jensen, Jan Pedersen, Henning Rokkedal, Martin Nielsen.

Siddende fra venstre: Mie Emilie Grynderup Laursen og Inge Jensen.

 


Klubmesterskaber i Vester Hornum Badmintonklub

Fredag var der klubmesterskaber i VHBK. En del af ungdomsspillerne havde taget imod tilbuddet om at spille. Det blev til rigtig mange gode kampe, inden klubmestrene var fundet. 
I U11 vandt Linus Holm herresinglen og Peter Kjeldsen blev nr. 2. Herredoublen vandt Linus Holm og Leander Holm.
I U13 vandt Mikkel Petersen herresinglen, mens Thomas Christensen blev nr. 2. Herredoublen vandt Mikkel Petersen og Niklas Frederiksen mens Thomas Christensen og Johan Kristensen blev nr. 2. I mix vandt Mikkel Petersen sammen med Mathilde Vandrik mens Thomas Christensen og Signe Holm blev nr. 2. Damedoublen vandt Signe Holm og Katrine Holm, mens Sascha Christensen og Mathilde Vandrik blev nr. 2 . Damesinglen vandt Sascha Christensen og Signe Holm blev nr. 2. 
U15/U17 var blandet, her vandt Jesper Lemvig herresinglen, mens Nicolai Pedersen blev nr. 2. Herredoublen vandt Niels Binderup og Nicolai Pedersen. Cecilie Carøe vandt damesinglen. 
I U17/U19 vandt Nicklas Andersen singlen og Emilie Laursen blev nr. 2. Doublen vandt Nicklas Andersen og Thomas Vigsø. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor en del af forældrene kom og spiste deres aftensmad i cafeteriet og på den måde var omkring de unge spillere.

Præmieoverrækkelse fra klubmesterskaberne sker til afslutningsfesten som er den første weekend i april.

De yngste spillere har fået trøjer sponsoreret af den Jyske sparekasse så de også ser rigtig godt ud når de skal ud og spille stævner.

På billedet ser vi fra venstre bagved Luxkaz Nielsen, Signe N. Christensen, Sofie Rask, Jakob Frederiksen, Niels Kristensen. Forest fra venstre Victoria Kristensen, Jakob Kjeldsen, Linus Holm, Leander Holm, Peter Kjeldsen og Peter Viborg. Fraværende ved fotograferingen var Johan E. Nielsen, Silke Kristensen og Frida Binderup.


Vester Hornum badmintonklub har i denne weekend haft deres årlige overnatning i hallen. Det er i år 20. gang og 33 af klubbens ungdomsspillere tog imod tilbuddet om at overnatte i hallen. Klubbens trænere Rune Laursen, Kristian Graversen, Emilie Laursen og Jesper Lemvig havde forskellige lege og konkurrencer klar. Så eftermiddagen gik hurtig. Efter aftensmaden var der som sædvanlig natløb. hvor der var forskellige poster rundt i byen. Desværre var vejret ikke med de unge mennesker, så de var godt våde, da de kom tilbage til hallen.

Søndag formiddag mødte de forskellige forældre, mostre, bedsteforældre og så var der dømt familiestævne. Der blev spillet mange gode kampe, inden vinderne var fundet. Deltagerne var lige fra 7 år og op til 17 år, så de blev delt op i 6 forskellige puljer, og der blev en vinder i hver pulje. 
Pulje 1 vandt Peter Kjeldsen med min mor Lisa. 
Pulje 2 vandt Johan Kristensen med sin mor Randi. 
Pulje 3 vandt Thomas Christensen med sin moster Birgit. 
Pulje 4 vandt Signe Holm med sin bedstefar Max. 
Pulje 5 vandt Cecilie Carøe med sin far Denge. 
Den sidste pulje vandt Marc Vasegaard med sin far Søren. 
Det blev en rigtig god weekend med glade børn og på det vedhæftede billede er de fleste af deltagerne fra weekenden. En del af dem i deres nye spilledragter, som Den Jyske sparekasse har sponseret midler til.

- se flere billeder 


Vester Hornums spillere har i denne weekend (25. og 26. jan 2014) deltaget i Ullits cup og fik flere medaljer med hjem. Kirsten Vejs vandt sølv i single og guld i double med x-makker. Sascha Christensen vandt sølv i single, guld i damedouble sammen med Cecilie Carøe. Sascha vandt også sølv i mix, hvor hun stillede op sammen med sin fætter, som spiller i Ullits. Cecilie Carøe vandt også sølv i single. Thomas Christensen og Johan Kristensen deltog også i stævnet og fik enkelte sejre.


 

Oplev Chris MacDonalds motivationsforedrag til foreningspris over hele landet

Kære Jytte Jensen,

Chris MacDonald tager på en febuar-turne med foredraget Motivation & Energi, der er en spændende og humoristisk aften med fokus på sund livsstil, motion, energi og det gode liv. Der er garanti for at alle får rørt lattermusklerne,samtidig med at man bliver inspireret til at komme i gang med livsstilsændringer og et aktivt liv ovenpå en mørk tid. Arrangørene gør meget ud af at alle skal have mulighed for at deltage, og derfor kontakter vi jer.

Der er lanceret en specielt billetkategori for foreninger, og derfor kan vi tilbyde Vester Hornum Badmintonklub mulighed for at deltage til foreningspris - 100 kr. pr. billet excl. gebyr. Normalprisen er 289 kr.

Find billetter til foreningspris via disse links:

Nørresundby Idrætscenter 25. februar 2014
Aarhus NRGi Arena 26. februar 2014

Farum Arena 27, febuar 2014

Magasinet Odense 5. marts 2014

Dokken Esbjerg 6 marts 2014

Vi håber at i hos Vester Hornum Badmintonklub vil sprede dette budskab via mailingliste, klubhjemmeside eller lign. så alle har mulighed for at komme med til denne meget lave foreningspris. Der er et begrænset antal billetter tilbage, og vi vil råde til hurtig bestilling. Det vil fremgå af ovenstående sider når der bliver udsolgt.

Motivation & Energi med Chris MacDonalds
Måske kan vi lave samkørsel?


Som årets ungdomsklub var der nye t-shirts til de to store hold, som her er fotograferet sammen med deres trænere. Det lille hold får også trøjer om et stykke tid fra den Jyske sparekasse, så vender vi tilbage med billede af dem.


Lørdag (29.11.2013) drog Sascha Christensen og Mikkel Petersen fra Vester Hornum Badmintonklub til Brønderslev for at spille kredsmesterskaber i badminton. Startede med at spille mix, hvor de vandt. Senere blev Mikkel Petersen nr. 3 i herresingle. Sascha gik videre til finalen og vandt sølv i damesingle. Desuden deltog Kirsten Vejs i U11B, hvor hun spillede single og blev nr. 5. I mix rykkede Kirsten op i spillede i A-rækken og blev her nr. 3 med sin x-makker


Efterårsstævne i Vester Hornum Hallen.

Lørdag den 9. nov. 2013 havde Vester Hornum badmintonklub inviteret naboklubberne til stævne i Vester Hornum Hallen. Aars, Ullits, Overlade, Nørager, Farsø, Strandby havde taget imod invitationen, og der skule spilles over 80 kampe, inden de forskellige vindere var fundet. 
I U11 vandt Victor Gottlieb, Aars singlen og Oskar Klausholm, Aars blev nr. 2. Herredoublen vandt Victor Gottlieb, Aars sammen med Johan Kristensen, Vester Hornum. Damesinglen vandt Sarah Skriver, Aars. Damedoublen vandt Aars også. Her spillede Sarah Skriver sammen med Anna Klausholm. Mixdoublen vandt Kirsten Vejs og Kristian Poulsen, Vester Hornum.

I U13 herresingle var der mange spillere, så her var der præmie både til nr. 1,2 og 3. Nr. 1 blev Magnus Buus Nørgaard, Aars, Sascha Christensen, Vester Hornum blev nr. 2 og Nicolaj Bech, Nørager nr. 3. Da der næsten ingen piger var i U13 stillede Sascha også op i herresingle, hvor hun gjorde det rigtig godt. Herredouble vandt Magnus B. Nørgaard, Aars sammen med Jonas Poulsen, Aars. Damesinglen vandt Sascha Christensen. Mixdoublen vandt Sascha Christensen og Mikkel Petersen, Vester Hornum.

U15 og U17 drenge var slået sammen, da der ikke var så mange efter sidste tilmelding. Selvom der kom flere til var man nødt til og køre videre med det, da medaljerne var bestilt. Herresinglen vandt Mads Nielsen, Aars og Jesper Lemvig,  Vester Hornum blev nr. 2. Herredoublen vandt Jesper Lemvig og Marc Vasegaard, Vester Hornum. Mixdoublen vandt Jesper Lemvig og Cecilie Carøe, Vester Hornum. I damesingle var der kun U15 piger her var det Cecilie Carøe der blev nr. 1 og Jeanette Sørensen, Ullits nr. 2.

Det blev et stævne med mange velspillede kampe og klubben har planer om og gentage stævnet i 2014.

Alle Vester Hornum spillerne var i de trøjer, som de fik for at blive årets ungdomsklub i DGI. Den Jyske Sparekasse Farsø var hovedsponsor, og fra dem var der sportstasker til vindere med over 3 hold i puljerne. Sportsmaster i Aars havde sponsoreret en ketcher til dem, som var tæller til de forskellige kampe. Efter stævnet blev der så trukket lod imellem dem, som havde været tæller og ketchen blev vundet af Markus Veggerby.

Se billederne fra stævnet 


Deltager fra Vester Hornum Badmintonklub

Fredag formiddag drog Kirsten Vejs med sine forældre til DMU i Grindsted. Kirsten havde meldt sig til i single og mixdouble. Fredag spillede Kirsten sig i semifinalen i single og skulle lørdag spille igen. Her vandt Kirsten Bronzemedalje. Super flot af Kirsten!
I Vester Hornum er vi stolte af alle de dygtige spillere vi har lige fra U11 til U17.

På billedet er Kirsten Vejs fotograferet sammen med Nanna Hald, som spiller i Aars badmintonklub. Nanna vandt guld i U19A i Mix 


Formanden for DGI Nordjylland havde meldt sin ankomst i Vester Hornum Badmintonklub. Ungdomsspillerne var kaldt i hallen til ekstra træning og Rune K. Thomsen havde lovet at lave lidt ekstra træning. Cirka 20 af ungdomsspillerne tog imod tilbuddet og formanden for DGI Palle Fogh overrakte diplom og gavecheck til klubben.

Aarets ungdomsklub 2013:

DGI Nordjylland, DGI badminton og RSL vil gerne kåre en klub, der i årets løb har gjort en særlig indsats for sine ungdomsspillere. Som inspiration til andre klubber vil vi gerne fremhæve en klub, der er synlig i lokalområdet, og som er med til at skabe et godt og aktivt lokalmiljø. En klub, der har givet ungdomsspillerne på alle niveauer optimale og inspirerende muligheder for at udvikle sig på det spillemæssige plan. Og en klub, der står for at skabe et godt socialt netværk gennem klubaktiviteter.
Det blev så Vester Hornum Badmintonklub, som fik den ære og det er vi meget glade for. Glæder os til og komme igang næste sæson.


Hej alle sammen.

På onsdag den 17. april kommer formanden for DGI Nordjylland på besøg i Vester Hornum Hallen han vil gerne hilse på jer ungdomsspillere. Vi er jo blevet årets ungdomsklub i DGI, så derfor kommer han på besøg. Tag ketchen med og spilletøj på, så laver Rune og Emilie lidt sjov for alle.

Mødetid er kl. 18.45. Mød op og vær med :-) Der er et glas saft i cafeteriet bagefter.

Mange hilsner VHBK


Sommerbadminton

Der er badminton i Vester Hornum Hallen hver tirsdag indtil byfesten. Det er kl. 19.00 til kl. 20.00
Pris voksne 25.00 kr. /ungdomsspillere 10.00 kr. Med venlig hilsen VHBK


I denne weekend (6.-7. april) har Vester Hornum Badmintonklub deltaget i DJS Cup i Farsø. 

De indledende kampe i U11C og U13C blev spillet lørdag i Vester Hornum Hallen. Her deltog Thomas Christensen og Johan Kristensen i U11. Drengene er D-spillere, men var friske og stillede op i C-rækken. Her gjorde de det rigtig godt, fik nogle gode kampe. I U13 stillede Sascha Christensen og Cecilie Carøe op. Cecilie spillede sig i finalen, som skulle spilles i Farsø søndag. Cecilie kæmpede vandt første sæt, men tabte de to næste sæt og blev nr. 2. I Vester Hornum stillede Kirsten Vejs også op i U11C. Her gjorde Kirsten det så godt sammen med sin x-makker, at de vandt damedoublen. Det vedhæftede billede er af Kirsten Vejs og hendes x-makker. Desuden spillede Rune K. Thomsen søndag, Rune var ikke helt på toppen, så han tabte sin pulje, men spillede 2 gode kampe, hvor han i hver sæt fik cirka 19 point. Så tætte opgør blev det til.

 


Reservering af bane til næste sæson

Mandagstiderne bliver fra kl. 19.30 og næste tid fra kl. 20.30

Den bane som man spiller på nu kan reserveres til næste sæson ved at betale 400.00 kr. pr. bane.Det vil sige 100.00 kr. pr. person, men der skal være en formand for banen, som lægger navn til reservationen.

På grund af nye træningstider for ungdom bliver spilletiden tirsdag rykket en halv time.Det vil sige at tiden hedder: 
kl. 18.30 til kl. 19.30
19.30 til kl. 20.30
20.30 til kl. 21.30

Beløbet trækkes fra kontingentet til efteråret.

Pengene overføres til 9174 180-00-77040

Husk navn på betaling.

Betaling skal ske snarest.

Efter 15. maj bliver banen lejet ud til anden side


Afslutning 2013

Endnu en sæson er gået rigtig godt, syntes jeg. Vi har haft 4 hold med i turneringen i badminton Nordjylland.
U13 havde flere nye spillere på holdet. De klarede sig godt sammen med dem, der har spillet lidt længere blev nr. 5 af 6. U15 meldte vi til i C-rækken, da de jo vandt jysk mesterskaber sidste år, men det var vi vist de eneste som havde tænkt på, for de fik godt nok kamp til stregen, men nogle sejre blev det da til. De endte som nr. 5 af 6. 
U15 D blev nr. 4 af 8. Seniorholdet er også færdig med at spille og endte nr. 7 af 8. Vi har også haft et old boys hold med i år. Det har Ann Britt stået for og hun har ikke fortalt, hvordan det endte, men efter hvad jeg har hørt, har de haft nogle gode kampe, men sjældent løbet af med sejren.

Derimod har U17 holdet gjort rent bord. De vandt alle kampe og er kredsvinder, da der kun var den ene pulje. De kan ikke engang komme ud og spille jysk mesterskaber, da der ikke er nogen som vil stille op mod dem.

I februar var Tina og jeg til aktivitetsmøde i badminton i DGI Nordjylland. Her havde vi en ansøgning med om at blive årets ungdomsklub i DGI Nordjylland. Jeg har sammen med 3 af de unge trænere og hjælpetrænere været til repræsentantskabsmøde i badminton Danmark, hvor den tidligere landstræner Claus Poulsen havde inspiration til trænerne, mens at jeg måtte høre på en masse tørre tal i regnskab og budget.

Sidste fredag fik jeg så en mail, hvor der stod tillykke - Vester Hornum badmintonklub er blevet årets badmintonklub i DGI Nordjylland. Det er vi super glade for og vil gerne takke Randi for hendes hjælp til at lave en god ansøgning. Jeg vil også takke alle i andre for jeres store opbakning til klubbens arbejde. Tak til alle i unge mennesker. Jeg kan sige jer, jeg nyder at være omkring jer. TAK alle sammen.

Træner Rasmus Beck Nielsen delte medaljer og klubmestertrøjer ud til alle, som havde vundet til klubmesterskaberne først i marts måned. Derudover var der fidus og flids pokal til 2 på hver af de hold som Rasmus træner, det hold sammen med Rune K. Thomsen

Generelt:
Det er min 3. sæson her i klubben, men det er stadig en fornøjelse at være træner for jer.  Selvom der ikke er så mange på de 2 store hold, i forhold til sidste år. Jeg er dog glad for at se, at I stadig kommer så mange, at vi kan have 3 træningshold.

De gæstetrænere, som har været her og trænet jer, er også imponeret af vores lille klub. At der kommer så mange ungdoms spiller, og at de giver sig 100 procent til træningen, hvilket jeg er stolte af at være en del af!

Det Lille hold

Fidus: Claire: hun er blevet en meget bedre teknisk spiller, og er ved at have fået styr på det, jeg vil kalder ”begynder fejl” så som at holde rigtig på ketsjeren, ud af hendes spil, hvilket har medført hun er blevet en meget bedre spiller .

Flid: Niklas Hansen: han er en fornøjelse at træne, han kommer altid med en positiv stemning til træning og er altid klar og går 100 % ind i tingende lige meget hvad der er på programmet.

Mellem holdet

Fidus Cecilie: hun er blevet meget mere bevidst om sine slag, og er begyndt at være kritisk, hvis slaget ikke blive udført rigtig, hvilket har medført at hun har udviklet, og vil udvikle sig meget mere. Hertil er der også begyndt at komme meget mere power i hendes slag!

Flid: Jeppe: han er også en spiller som møder op til træning med et positiv sind, og er klar på hvilken som helst udfordringer jeg kan finder på. Der ud over er han fokuseret når vi laver teknisk slag træning, selvom det ikke altid er lige sjovt, for han ved at vi laver noget sjovt bagefter.  

Det Store hold

Fidus Astrid: hun har udviklet sig rigtig meget i år, teknisk i forhold til slag, men også til at læse spillet og udnytte de chancer der komme, hvilket jo har gjort at hun er blevet en meget bedre spille!  

Flid: Emilie: hun er altid glad og har en positiv tilgang til de ting vi laver. Hun er altid klar på at spille ligegyldigt hvem det er med/mod og så er hun altid fokuseret når vi har slag træning.  

Årets spiller Malte holm: han kommer altid til træning og er 100 % klar på alt! Ligegyldigt om det er slag-træning eller coopertest – der er aldrig noget brok. Ydereligere han har også udviklet sig fra at være en ”mellem” klasse spiller til at være en ”top” spiller, hvilket skyldes hans hurtige bevægelse på banen og kraftige smash.  

Til slut skulle klubbens vandrepokal videregives. Det blev Rune K. Thomsen, som har gjort et kæmpe stykke arbejde i klubben i sæsonen der er gået, altid været parat med sin hjælp, når der har været kamptræning for de nye spillere, har stået for U17 holdet osv. Osv. Det blev en rigtig hyggelig aften med cirka 90 deltagere. 

Se billederne fra Badminton afslutningen


Vester Hornum badmintonklub Årets Ungdomsklub i DGI Nordjylland.

Klubben blev i fredags udnævnt til at være Årets Ungdomsklub i DGI. En titel klubben er meget stolt af.  Med prisen følger midler til nyt spilletøj, samt penge til rekvisitter udvalgt fra RSl. 
I weekenden har klubben haft 7 deltagere med landsmesterskaber. Rune K. Thomsen og Emilie Laursen i U17 har været i Hedensted. U15 med Nicolai Pedersen, Niels Binderup, Jeppe Man og Jesper Lemvig var i Fredericia. Og i U13 deltog Cecilie Carøe i Vejen. Alle fik gode kampe og enkelte sejre. Cecilie blev slået ud i kvartfinalen i single, men havde indtil da klaret sig rigtig flot. U17 holdet var vundet kredsmesterskabet i holdturneringen. Så alt i alt har det været en god weekend. Nogle af de spillere, som ikke har været til kamp, har spillet hjemme i Vester Hornum hallen, hvor der var kamptræning for alle


Landsmesterskaber i Badminton

Udover klubmesterskaber i denne weekend har Vester Hornum badmintonklub også haft en spiller med til landsmesterskaber i Badminton i Vejen. Kirsten Vejs var frisk og tog som den eneste fra klubben til mesterskaberne. Her spillede Kirsten mange kampe. Ud af de ni kampe hun spillede var de 5 af dem 3-sæts kampe og Kirsten sluttede som nr. 3 i damedouble. En rigtig god weekend for Kirsten Vejs. Om 14 dage er der igen nogle af klubbens spillere som skal til Landsmesterskaber. Nemlig Cecilie Carøe i U13, i U15 er det Jesper Lemvig, Jeppe Man, Niels Binderup og Nicolai Pedersen. U 17 deltager med Emilie Laursen og Rune K. Thomsen.

 


Klubmesterskaber i Vester Hornum Badmintonklub (lørdag den 2. marts 2013)

Over 50 kampe skulle der spilles inden klubmesterne var fundet. Det var mange velspillede kampe. Alle ydede en kæmpe indsats. Flere rækker var slået sammen for at der kunne blive kampe til alle.

I U11/U13 vandt Mikkel Petersen herresinglen, mens Thomas Christensen blev nr. 2. Herredoublen som vi kaldte double, da der også deltog en pige i den gruppe, vandt Mikkel Petersen sammen med Ida Møller over Johan Kristensen og Thomas Christensen. Damesinglen vandt Cecilie Carøe over Sascha Christensen. Damedoublen vandt Sascha Christensen sammen med Claire Vasegaard. Nr. 2 blev Signe Holm, som spillede sammen med Ida Møller. I Mixdouble vandt Mikkel Petersen og Sascha Christensen med Thomas Christensen og Claire Vasegaard blev nr. 2.

I U15 vandt Malte Holm herresinglen og Jesper Lemvig blev nr. 2. Herredoublen vandt Jesper Lemvig og Jeppe Mann, mens Markus Veggerby og Nicolai Pedersen blev nr. 2.

I rækken U13/U15 mixdouble vandt Cecilie Carøe og Markus Veggerby, mens Sascha Christensen og Nicolai Pedersen blev nr. 2.

I U17/U19 vandt Rune K. Thomsen herresinglen og Nikolaj B. Nielsen blev nr. 2. I herredoublen vandt Rune K. Thomsen og Lasse Rask,  Søren Vigsø og Morten Bjørn blev nr. 2. Damesinglen vandt Emilie Laursen over Mathilde Pedersen.

Klubmestertrøjer og medaljer bliver først overrakt til afslutningsfesten den 23. marts 2013


Her i weekenden den 2. og 3. februar har der været arrangeret kommunemesterskaber i Vester Hornum Badmintonklub. I samarbejde med DGI blev stævnet arrangeret. Der var ikke så mange tilmeldte, så nogle rækker blev slået sammen.

I herresingle U11D vandt Mathias Vorre Sørensen Ullits, nr. 2 blev Albert Fenjagh fra Aars. I damerækken U11 vandt Ida Møller Nielsen Ullits singlen mens Natascha Christensen Ullits blev nr. 2. Damedoublen vandt Ida og Natascha mens Gabriela Serles Løgstør og Kirsten Vejs Vester Hornum blev nr. 2.

Herresinglen U13 blev vundet af Nicolai Vorre Sørensen og Tobias Højgaard Christensen blev nr. 2. Damesinglen U13 vandt Cecilie Carøe Vester Hornum, mens Jeanette Sørensen Ullits blev nr. 2. I U13 var der også en mixrække. Her blev Jeanette Sørensen og Nicolai Vorre Sørensen Ullits nr. 1 mens Tobias Højgaard Christensen Ullits og Sascha Christensen Vester Hornum blev nr. 2

I U15 herresingle vandt Kristoffer Vorre Sørensen Ullits mens Malte Holm Vester Hornum blev nr. 2. Herredoublen i U15 blev vundet af Jeppe Nielsen Vester Hornum sammen med Kristoffer Vorre Sørensen Ullits, her blev Niels Binderup og Nicolai Pedersen Vester Hornum nr. 2. En god dag blev det med mange velspillede kampe.

Allerede næste søndag er der gang i den igen. Klubben arrangerer kamptræning for egne spillere samt spillere fra omkring liggende klubber.

På billedet ses U11 pigerne fra venstre Ida Møller Nielsen, Natascha Christensen, Kirsten Vejs og Gabriela Serles - se flere billeder her 


Vester Hornum Badmintonklub deltog med 9 spillere til Ullits Cup i weekenden den 26. og 27. januar 2013. Alle var glade og tilfredse med et godt stævne. Særlig godt gik det for Kirsten Vejs, som vandt guld i Mix med sin x-makker fra Løgstør. 
I U13 var det Sascha Christensen, som gjorde rent bord. Sascha vandt både single, double og mixdouble. Claire Vasegaard var Sascha' makker i damedouble, og de kunne begge gå hjem med en flot sølvmedalje. I mixdouble spillede Sascha med sin fætter hvis makker var blevet syg. Rune K. Thomsen vandt både single og herredouble i U17. 

På billedet herover Kisten Vejs 

På billedet er Sascha Christensen, Rune K. Thomsen og Claire Vasegaard


Udtagelsesstævne til landsmesterskaber.

I weekenden (19. og 20. jan. 2013) har Vester Hornum Badmintonklub været medarrangør sammen med DGI om udtagelsesstævne til landsmesterskaber. Klubben havde selv 5 spillere med til stævnet. Dog måtte Cecilie Carøe tage turen til Langholt, hvor 

U13 skulle spille. Cecilie spillede 3 gode kampe og fik guldmedalje med hjem. I Vester Hornum var det U15 der viste, hvad de kunne. Der blev spillet mange gode kampe. Niels Binderup og Nicolai nåede semifinalen i double, men måtte her se sig besejret af et par fra Tylstrup. Jesper Lemvig og Jeppe M. Nielsen fik nogle kampe, men kun enkelte sejre. Alle er klar til og drage til landsmesterskaber den anden weekend i marts.

 

På billedet ses Cecilie Carøe


Vester Hornum badmintonklubs unge spillere har været til landsdelsmesterskaber her i weekendenden 1. og 2. december.. U 11 og U13 spillede i Støvring. Kirsten Vejs som spiller i U11 d blev nr. 2. i damedouble med sin x-makker. Cecilie Carøe spiller i U13C kæmpede hele vejen igennem og tabte finalen i 3-sæt. En flot sølvmedalje blev der til Cecilie. U17 spillede i Sæby på Stidsholt efterskole. Her var vandt Emilie Laursen damedouble med x-makkker i B-rækken.  En rigtig god weekend for klubben.

På billedet er det Cecilie Carøe med sin sølv´medalje.

 

Emilie Laursen med hendes x-makker efter at de har vundet guld i damedouble

Kirsten Vejs spiller U11 D - sølvvinder 


Overnatning i Vester Hornum Hallen 24. - 25. nov. 2012

I år var weekend arrangementet i Vester Hornum badmintonklub flyttes fra forår til efterår for at få flere ting til at gå op i en højere enhed. 35 af klubbens ungdomsspillere havde taget imod tilbuddet og mødte op med hele deres oppakning lørdag kl. 15.00. Efter indkvartering bød Morten Jensen velkommen og der blev serveret saft og kage. De unge trænere havde lavet et fint program med mange små konkurrencer og spillerne var delt op i 4 hold på tværs af  aldre. Efter aftensmaden var der natløb. Ikke alle havde nærlæst invitationen, så trænerne måtte i "glemte sager", så alle kunne blive klædt varmt på. Her gik turen rundt i byen, hvor der var forskellige poster. Bl.a. konkurrence i hvem der kunne synge fllest julesange + nogen af deltagerne kunne slet ikke stoppe igen og sang hele vejen op gennem byen. Tilbage i hallen skulle der vejes slik, samles puslespil og spilles dart. Alle point fra konkurrencerne blev lagt sammen, inden vinderne kunne kåres.

Efter en aktiv nat skulle der spilles familiestævner. 51 kampe skulle spilles, inden vinderne var fundet. De var blevet delt op i 7 puljer og i den ene pulje måtte der en ekstra kamp til for og finde vinderen. Marc med far Søren Vasegaard og Nicolai med far Poul Pedersen havde lige mange point. Efter en ekstra omkamp vandt Nicolai og Poul Pedersen.

Pulje 1 vandt Signe og Sofie Jensen, Pulje 2 vandt Johan og Mor Randi Christensen, Pulje 3 vandt Nicklas Frederiksen med mor Hanne, Pulje 4 vandt Claire Vasegaard med far Søren, Pulje 5 vandt Sascha Christensen med Farmor Kirsten, Pulje 7 vandt Rune Thomsen med brormand Lasse.

Efter stævnet var der præmieoverrækkelse og dagen sluttede af med kaffe og kringle til de voksne, samt saft og kage til ungdomsspillerne. Klik her for at se billederne


Sommerbadminton 
starter mandag den 16. april fra kl. 19.00  - 20.00. Alle er velkommen.
Børne- og ungdomsspillere 10 kr. pr. gang
Motionister 25. kr. pr. gang.
Foregår i april og maj måned indtil videre -  dog ikke mandag den 14. maj.


Lørdag var der over hundrede, som havde taget i mod tilbuddet om at komme til afslutning i Vester Hornum Badmintonklub. Festen startede i Aars bowlingcenter, hvor der var 2 timers bowling. Herefter kørte alle til Vester Hornum Hallen, hvor der var fællesspisning. Ikke alle var med ude at bowle. U13 holdet som havde vundet deres pulje i holdturneringen var i  Hammel for at spille jyskemesterskaber. Holdet vandt guld og blev jyske mestre. Det ene U15 hold havde også vundet deres pulje, og var også i Hammel for og spille. De blev nr. 2.

Men alle mødtes kl. 18.00 til fællesspisning med efterfølgende uddeling af medaljer fra klubmesterskaberne, der blev afviklet først i marts. Herefter tog trænerne over og uddelte pokaler til de tre hold, som de har trænet.

Træner Rasmus Beck roste spillerne for deres optimisme til træningen, og syntes alle har udviklet rigtig godt. De havde en fighter pokal, som gik til Simon Pedersen, som har vist en rigtig stor fighter vilje -  både når vi varme op med en omgang stik bold og når han er på banen og skal spille. For så kæmper han til den sidste bold. Andreas Jensen fik en fiduspokal, Andreas havde udviklet sig meget slagmæssig. Har også fået forståelsen for spillet og den måde man skal bevæge sig rundt på banen. ER også på det sidste blevet en kæmpe fighter.

På næste hold var det Camilla Gertsen, som fik en fiduspokal, Hun har udviklet sig slag teknik rigtig meget i år. Det har vi især kunne se, når vi øver de forskellige slag. Hun har hurtig opfattet hvordan man slår slaget og lytter til vores råd om,  hvordan slaget kan forbedres. Christian Olsen fik flidspokal møder altid til træning med et smil, Han er klar til og spille med hvem som helst.

På det store hold fik Rune K. Thomsen flidspokal. Rune er en spiller, som virkelig kommer til træning for og lære noget. Altid parat og har kun forsømt en enkelt gang i sæsonen. Karoline Wagner fik fiduspokal. Karoline har taget et stort spring i år både teknisk og spille forståelse.

Årets spiller blev Nikolaj Beck Nielsen. Nikolaj er en spiller, som har været til alle trænings gangene og er altid klar og positiv. Bidrager med positiv stemning til træning, har udviklet sig rigtig meget - både i forhold til bevægelse på banen og sin slag teknik. Der udover har Nikolaj gjort en stor indsats på holdet, han har spillet på i sæsonen og har været med til alle kampene.

Til Katrine Jakobsen var der en erindringspokal som en reminder for hendes titel som årets spiller 2011.

Det blev en kanon god aften.

Men allerede søndag tog spillerne af sted igen. Rune K. Thomsen og Katrine Jakobsen tog til pointstævne i Fårvang. Her vandt Rune sølv i single og Katrine vandt damedoublen med x-makker.

U13 og U15 holdene skulle også spille om søndagen. De tog til Aars i Østermark hallen for og spille nordjyske mesterskaber. U13 gik hele vejen og først vandt de over Gistrup, så var det St. Restrup og i finalen slog de Dronninglund 6 - 0 afgav kun 2 sæt i denne kamp. U 15 kom og kæmpede og blev nr. 2.

 

badminton 2012 042_r.JPG (626363 byte)

 

U 13 holdet fra venstre Jesper Lemvig, Anders Laursen, Malte Jensen og Jeppe Mann. For deres fødder ligger træneren Rasmus Beck Nielsen

badminton 2012 030.JPG (1326961 byte)

 

Tina Jakobsen fik overrakt klubbens vandrepokal af U17 gruppen, som fik den sidste år

Her er lige et par billeder fra dagens stævne i Fårvang.

Rune vandt sølv i single, Katrine vandt guld i damedouble, og så havde de deres maskot Mikkel med :-)

 

Billeder fra stævnet i Fårvang hvor Rune blev nr. 2 i single

 


Påsken 2012

Ikke alle har holdt påskeferie, Rune K. Thomsen, Katrine Jakobsen og Simone Christensen drog til stævne i Vejen, kæmpede flot og alle fik præmier med hjem. Simone blev nr. 2 i single, vandt damedoublen sammen med Katrine. Fik førsteplads i Mix sammen med Jakob fra Vejen. Rune og Katrine blev nr. 2 i mix, Rune blev ligeledes nr. 2. i herrredouble med x-makker. Desuden blev Katrine nr. 3. i single.

Laura Bæk Pedersen har også været til stævne i påsken. Laura tog til Klarup. Her vandt hun damesingle, damedouble sammen med Nina, samt mix sammen med Christian. Begge spiller for Klarup. Laura opnåede 56 point og er nu mesterrækkespiller. Fra klubbens side vil vi alle ønske jer hjertelig tillykke.

P1020346.jpg (94229 byte)


Spar Far cup 2012

Igen i år har Vester Hornum Badmintonklub haft flere spillere med til stævnet i Farsø. Jeppe Nielsen og Jesper Lemvig vandt herredoublen og i single blev Jesper Lemvig nr. 2. Rune K. Thomsen som spiller U17B blev nr. 2 i herresingle. Et kanon godt stævne som blev spillet i forskellige haller lørdag. Blandt andet Vester Hornum. Alle semifinaler og finaler blev spillet søndag i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø.

Klik på billedet for at se det i større format 

spar_far_cup_2012.JPG (344686 byte)


I  denne weekend (17.-18. marts 2012) har 7 U17 spillere deltaget i Landsmesterskaber i badminton i Vejle. Alle vandt nogle kampe, men tabte senere puljekampe. Men Laura Bæk Pedersen gik hele vejen og blev landsmester i damedouble sammen med sin makker Kristina Ipsen fra Asdal.

De unge mennesker har haft en kanon god weekend med masser af badminton og godt fællesskab med hygge og opbakning til deres kammerater under kampene. Se billederne 


3 spillere fra Vester Hornum Badminton klub deltog i weekenden den 10. og 11. marts 2012 i landsmesterskaber i Fredericia. På billederne ses Nikolaj, Emilie og Niels 


Klubmesterskaber i Vester Hornum Badmintonklub

Lørdag den 03. marts 2012 var der dømt klubmesterskaber for ungdommen i Vester Hornum Badmintonklub. 40 af klubbens ungdomsspillere havde sagt ja tak tilbudet og inden klubmestrene var fundet skulle der spilles 104 kampe. Turneringen blev kørt over cup 2000, så alt gik fuldstændig retfærdig til. Da klokken var 17.00 måtte vi stoppe, da hallen var lejet ud til anden side, og der manglede stadig 3 kampe, som så bliver spillet i træningstiden i næste uge.

Det blev et kanon godt stævne med mange velspillede kampe - rigtig mange 3 sæts kampe var der, så stor jævnbyrdighed.

U11 damesingle vandt Sascha Christensen og Signe Jakobsen blev nr. 2. U11/U13 damedouble vandt Sascha Christensen og Signe Jakobsen. Mix U11/U13 vandt Malte Jensen sammen med Sascha Christensen og Jesper Lemvig og Claire Vasegaard blev nr. 2. 
U13 damesingle vandt Cecilie Carøe med Lucca Møller på anden pladsen. 
U13 herresingle vandt Jesper Lemvig og Malte Jensen blev nr. 2. Der var ikke så mange U13 spillere så de stillede op sammen med U15 i doublerne. Her hed puljen U15/U17D Her vandt Emilie Laursen damesinglen, Maja Bøgh Møller blev nr. 2. og Cecilie Carøe nr. 3. Damedoublen er ikke færdigspillet. Mixdouble vandt Emilie Laursen og Niklas Jensen og Jakob Gertsen og Maja Bøgh blev nr. 2. Herresinglen vandt Niklas Jensen, Jakob Gertsen blev nr. 2 og Nicolaj Pedersen nr. 3. Herredoublen vandt Niklas Jensen og Jakob Gertsen, Christian Olsen og Jonas B. Jensen blev nr. 2.
Næste pulje hed U17/U19, her vandt Laura Bæk Pedersen damesinglen og simone Christensen blev nr. 2. Damedoublen vandt Laura Bæk Pedersen og Katrine Jakobsen, nr. 2 blev Mille R. Jørgensen og Simone Christensen.. Herresinglen er ikke færdigspillet. Mix doublen vandt Rune Thomsen og Katrine Jakobsen mens Nicolaj Lemvig og Laura B. Pedersen blev nr. 2. Herredoublen spilles færdig på mandag.

En dejlig weekend med masser af badminton, allerede næste weekend er der 5 af klubbens ungdomsspillere som drager til Fredericia og Vejen for og spille landsmesterskaber og weekenden efter er der 7 U17 spillere som skal spille landsmesterskaber i Vejle.


Lørdag 25. februar var der stævne for nybegyndere i Vester Hornum Hallen. Vester Hornum badminton klub havde i samarbejde med DGI et stævne med 53 tilmeldte. Klubben havde selv 3 spillere med og for dem gik det rigtig godt. Sascha spiller i U11 og vandt her guld i damesingle. Lucca Møller spiller i U13D rækken,  her vandt hun guld sammen Katrine Thomsen fra Lindholm. I U15D deltog Lasse Rask B. Jensen han vandt sølv i herresingle.

U17 har også været ude til kamp. Rune K. Thomsen, som spiller i B-rækken, tog til stævne i Hjallerup, der vandt han guld i herredouble sammen med sin x-makker. Laura Bæk Pedersen, som spiller i U17A, var også til stævne i Hjallerup. Hun vandt sølv i damesingle og guld sammen med sin makker Kristina Ibsen Bagterp i damedouble.
Allerede næste weekend er der gang i den igen hvor klubben arrangerer klubmesterskaber. Se billederne her


Kommunemesterskab (04. feb. 2012) 

Første weekend er der i hele Nordjylland mulighed for at arrangere kommunemesterskabe i samarbejde med DGi. Når stævnet afholdes i denne weekend, laves det som et pointstævne. 42 deltagere havde taget imod invitationen om at spille og var delt op i følgende rækker. 
I U11 var C og D rækken slået sammen og her vandet Lau Holst, Farsø herresinglen med Morten Sinding fra Farsø på anden pladsen. Damesinglen vandt Ida Møller Nielsen, Ullits og Sascha Christensen, Vester Hornum blev nr 2. 
Mix double vandt Morten Sinding, Farsø sammen med Sascha Christensen, Vester Hornum over Ida Møller og Mathias Vorre, Ullits.
U13C vandt Kristoffer Vorre, Ullits over Nicolai Vorre, Ullits. De to brødre fra Ullits vandt herredoublen med Malthe Holm, Vester Hornum og Jeppe Nyby på anden pladsen.
U15B vandt Søren Gamborg, Farsø og Hans Schjær Jacobsen, Løgstør blev nr. 2 i single. Jeppe Jensen og Søren Gamborg, Farsø vandt herre doublen. 
Damesinglen i U15B vandt Lea Holst, Farsø med Laura Skov, Farsø på anden pladsen. Laura Skov og Lea Holst vandt også damedoublen.
I U15D var rent Vester Hornum opgør. I herresinglen blev Niklas Jensen nr. 1 og Jacob Gertsen nr. 2. Herredoublen vandt Niklas Jensen og Jacob Gertsen med Niels Binderup og Nicolai Pedersen på anden pladsen.
I 17B vandt Andreas Bach, Farsø herresinglen og Rune K. Thomsen, Vester Hornum blev nr. 2 Rune vandt også herredoublen sammen med Thomas Vigsø, Vester Hornum. 
Damesinglen vandt Simone Christensen over Katrine Jakobsen. Damedoublen vandt Mille Jørgensen og Simone Christensen, Vester Hornum over Katrine Jakobsen, Vester Hornum og Julie Langgaard, Farsø. Mix double var også rent Vester Hornum opgør. Rune K. Thomsen og Katrine Jakobsen blev nr. 1 og Nicolaj Lemvig, Vester Hornum og Simone Christensen blev nr. 2.


Badmintonweekend i Vester Hornum Badmintonklub (28. - 29. jan. 2012)

Lørdag eftermiddag mødte der over 45 børn op, der var dømt weekend med hvad der nu hører til. Alle trænerne havde sat sig sammen og lavet et fantastisk godt program. Der skete noget hele tiden og efter aftensmaden var der natløb med en masse sjove poster, vel tilbage i Vester Hornum hallen var der også op til flere poster der. F.eks. var der en skål slik hvor man måtte spise så der var 100g tilbage. der blev lavet pyramider af cocktaikpølser og tandstikker. Kl. 24.00 skulle der være ro, men det var vist svært at overholde så det var nogle trætte ungdomsspillere der mødte op til morgenmad.

Kl. 9.30 var der familiestævne de unge havde inviteret far, mor, farfar, onkel og nogle søskende spillede sammen og andre stillede op sammen. Ialt var der 76 til stævnet som var nødt til og blive afviklet på tid for og nå det hele. Der var 8 grupper. Pulje 1 vandt Signe med far Martin. Gruppe 2 vandt Cecilie med far Niels. Gruppe 3 vandt Nicolaj med far Poul. Gruppe 4 vandt Mark med far Søren. Emilie vandt næste gruppe hun havde hentet sin onkel i Lemvig. Næste gruppe vandt Mikkel med far Søren. Gruppe 7 vandt Nicolaj Lemvig med kammerat Martin, sidste gruppe vandt brødrene Rune og Lasse K. Thomsen. Efter stævnet var der kaffe og Vester Hornums kagebord.

Se billederne her 


Vester Hornum Badmintonklub har i denne weekend (14.-15. jan. 2012) deltaget i udtagelsesstævner i Vrå, Nibe og Aalborg. U13 spillerne drog til Vrå her vandt Cecilie Carøe damesinglen. Jesper Lemvig og Jeppe Man vandt guld i herredouble, Jesper Lemvig vandt også guld i herresingle, og Jeppe Man fik en bronzemedalje i single. U15 var i Nibe fik nogle gode kampe, men ingen medaljer med hjem. U17 drog til Aalborg - 7 spillere var der ude. Katrine Jakobsen vandt guld i damedouble i B-rækken. Anders Lemvig og Nicolaj Lemvig vandt guld i herredouble og Nicolaj fik guld i single også. Anders og Nicolaj stiller op i C-rækken. Laura Bæk Pedersen var selvfølgelig også med. Laura spiller i A-rækken. Her vandt Laura guld i damedouble og guld i mixdouble. En rigtig god dag med de dygtige spillere fra klubben i Vester Hornum.


Laura Bæk Pedersen tog guld med hjem til Vester Hornum Badmintonklub.
Her i weekenden (10. - 11. dec.) var Rune K. Thomsen og Laura Bæk Pedersen til kredsmesterskaber  i Badminton arrangeret af DBF. I damedouble stillede Laura op med Kristina Ipsen, kæmpede flot og vandt damedoublen. Næste mandag er der juleafslutning hjemme i klubben og 3. juledag har de større spillere mulighed for at få ekstra træning.


To gang sølv

Vester Hornum Badmintonklub har haft flere spillere til stævne i weekenden den 3. - 4. december. U13 var i Øster Hurup. U15 var i Bagterp, U17 A og B var i Dronninglund, mens U17 C var i Biersted. De fleste af spillerne klarede sig rigtig godt og Emilie Laursen vandt sølv i single i U5, mens Laura Bæk Pedersen vandt sølv i Damedouble sin doublemakker Kristina Ipsen.


Vesthimmerlands kommune uddelte torsdag den 17. november årets kultur- og fritidspriser ved en stor prisfest i Dr. Ingrid Hallerne 

Der var hæder til årets idrætsambassadører og Vester Hornum Badmintonklub var repræsenteret med holdet, som blev jyskemestre Simone Christensen, Lars Simonsen, Mille R. Jørgensen og Frederik Jensen.
Der var også diplom til Katrine Jakobsen, som blev landsmester og Laura Bæk Pedersen, som fik en 3 plads i A- rækken til landsmesterskaberne.
Desuden var Dan Kilsgaard indstillet til prisen "Du gør en forskel" for sin store indsats i klubben. Der var 6 indstillede til prisen, så Dan gik ikke tomhændet hjem - fik en fin buket blomster.


Vester Hornum Badmintonklub har i denne weekend deltaget i Landsdelmesterskaber flere steder i Nordjylland. 

I  U11 deltog Sascha Christensen, U13 deltog Jesper Lemvig og Jeppe Man . I U15 deltog Mark Vasegaard og Niels Binderup. Mark og Niels vandt guldmedalje i herredouble. Emilie Laursen, som også  spiller i U15 vandt damesinglen og kom hjem med guldmedalje om halsen. 
I U17 er det blevet lidt sværere, da de fleste er rykket op fra U15, men de kæmper flot og kom hjem uden medaljer, men med gode kampe i bagagen. Spillerne var  Mille R. Jørgensen, Simone Christensen, Rune K. Thomsen, Anders Lemvig og Nicolaj Lemvig. 

Holdturneringen, som klubben spiller i, under DBF, er der ikke så mange kampe, så klubben forsøger og inviterer naboklubberne til noget kamptræning, så man får spillet flere kampe. Næste arrangement er på søndag hvor spillerne håber at der kommer nogle fra de andre klubber så de kan få spillet nogle kampe.

På billedet ses Laura Bæk Pedersen, som spiller i U17A rækken vandt sølv i både single og damedouble.


Så har Laura igen været ude og spille badminton.
Laura Bæk Pedersen har været til udtagelsesstævne i talenttræning og er blevet udtaget til fælles træningsstævne med 20 andre spillere i Nordjylland.

 


Mesterrække spiller i Vester Hornum badmintonklub

Laura Bæk Pedersen har her i påskeferien været til badmintonstævne i Rønde på Djursland. Laura gjorde det rigtig godt vandt både single og double og kan nu smykke sig med titlen mesterrække spiller i U15. Til næste sæson spiller Laura i U17 og kommer tilbage til A-rækken og må så ud og spille nogle stævner for igen og blive mesterrækkespiller.

På billedet ses Laura Bæk Pedersen, Vester Hornum og Anne Hjørringgaard fra Svenstrup, som sammen vandt guld i damedouble. 

 

Hjertelig tillykke til Laura :-) 


Jyske Mester skaber i Badminton.

U15 holdet fra Vester Hornum, der sidste weekend blev nr. 2 i nordjyske mesterskaber har i dag været i Hammel for og spille om jysk mesterskaber. Første kamp vandt de 6-0 og finalen blev vundet 4-2 og så var holdet klar til og få hængt guldmedaljerne om halsen.

På billedet ses Mille Jørgensen, Lars Simonsen, Simone Christensen, Frederik Jensen og den stolte formand Jytte Jensen


Badmintonafslutning i Vester Hornum Hallen

Over 100 mennesker havde taget imod tilbuddet om at komme til badmintonafslutning, som startede med bowling i Gatten. Bagefter var der fællesspisning i Vester Hornum Hallen og så snart de unge mennesker havde slugt den sidste bid, var der præmieoverrækkelser med mere. Formanden fortalte om de 6 ungdomshold, som var blevet til 5, da U11 holdet var svært at overtale til og komme ud og spille turnering. De andre hold har klaret sig utrolig flot. De to U13D hold blev henholdsvis nr. 2. og nr. 4. U 15C kæmpede med Ullits over førstepladsen, blev nr. 2, da Ullits havde vundet flest sæt, holdene sluttede med lige mange point. De 2 andre U15D hold blev nr. 1. og nr. 4. Medaljer og klubtrøjer fra klubmesterskaberne blev uddelt og trænerne overtog ordet og delte deres flid og fiduspokaler ud.

Line, Laura og Aage fortalte lidt om træningen: I er alle sammen blevet bedre og i har alle sammen rykket jer rigtig meget. Vi har valgt kun at dele en pokal ud, fordi vi synes denne person har skilt sig ud. Hun er altid rigtig positiv og hun kæmper og kæmper til sidste bold. Hun er blevet super til at spille badminton. Hun har nogle rigtig gode serve. Hun er en dejlig person at have med til træning, da hun spreder en god stemning. Hun er engageret og hun har været her næsten alle mandage. Så personen får denne pokal for at havet en god træningsindsats samt for at have udviklet sig på banen. Pokalen går til Josefine Rasmussen.

Morten og Rasmus har trænet cirka 50 spillere, så der har været trængsel på banen. På holdet for U13 gik årets fidus til Jeppe Mann. Dette er en spiller, som er blevet meget bedre til at læse spillet og udnytte chancerne, når de kommer. Personen er også blevet meget bedre teknisk. Flids pokalen gik til Malthe Jakobsen: den spiller er en fornøjelse at træne, han kommer altid med en positiv stemning til træning og er altid klar og går 100% ind i tingene lige meget om vi skal øve slag, spille kamp eller bare have en lille konditest.

På holdet for U15, U17 og U19 gik Fidus pokalen til Anders Lemvig: denne person er en som er blevet meget mere bevidst om sine slag og er begyndt at være kritisk hvis slaget ikke bliver udført rigtig, men dog klar det formål der var sat. Dette har medført at personen har udviklet, og vil udvikle sig meget hvis personen bliver ved med at være bevidst om sine slag.

Flid: Denne spiller er mødt op til samtlige træninger, i hvert fald dem jeg har haft med dem. Og er altid glad, har en positiv tilgang til de ting vi laver, hvilket gør det sjovere for os at træne hende. Og når denne person er ude at spille, så giver hun sig 100% lige meget hvad : Emilie Laursen

Årets spiller: Denne spiller kommer altid til træning med et smil, og personens gode humør smitter af på de andre. Denne person har også udviklet sig rigtig meget - både ret teknisk med sine slag, men også på sin måde og bevæge sig rundt på banen. Spilleren har klaret sig utrolig til stævnerne og er sjældent kommet hjem uden medaljer. Spilleren er Katrine Jakobsen.

Simone Christensen fik en erkendtlighedspokal, da det var hende der var sidste års spiller.

Klubbens vandrepokal som går til én, der har gjort meget for klubben i sæsonen gik til hele U15 årgangen.

I dag søndag drog U15D så til Støvring for og spille kredsmesterskaber for hold, de vandt semifinalen men tabte herefter 4-2 til Ulsted.

En kanonweekend som klubben kan se tilbage på med stolthed og glæde.


SparFarcup 2. - 3. april 

I denne weekend har der været Sparfarcup med over 400 spillere. Der blev spillet i Hvalpsund, Farsø, Aars og Vester Hornum. 10 af Vester Hornums badmintonspillere har deltaget. Alle var godt med, men bedst gik det for Laura Bæk Pedersen, som blev nr. 1 i damesingle i A-rækken. Laura deltog også i damedouble, hvor hun tabte i semifinalen. Simone Christensen blev nr. 2. i single i B-rækken. Igen på søndag står det i badmintonens tegn. U 15D holdet skal til Støvring og spille Nordjysk mesterskaber og weekenden efter drager de til Hammel for og spille jysk mesterskaber


Klubmesterskaber i Vester Hornum Badmintonklub

Lørdag den 19. marts var der over 30 af klubbens ungdomsmedlemmer som havde meldt sig til klubmesterskaber.

Dagen startede med U11 og U13, her vandt Cecilie Carøe singlen og Sascha Christensen blev nr. 2, i double var de blandet så her vandt Cecilie Carøe og Simon Pedersen over Sascha Christensen og Signe Jakobsen.

I U13 blev kampene låst, så det var svært og få det hele afviklet. I herresingle vandt Jesper Lemvig med Jeppe Man på anden pladsen. Damesinglen vandt Maja Bøgh. Damedoublen var lidt blandet så her var Cecilie Carøe igen med og vandt sammen med Maja Bøgh. Herredouble og mixdouble bliver først færdigspillet på mandag.

Senere på dagen mødte U15, U17 og U19 op, også her blev der spillet mange gode kampe. I herresingle U15 var der så  mange tilmeldte at der var både guld, sølv og bronze. Nr. 1 blev Rune Kilsgaard, nr. 2 Nicolaj Lemvig, nr. 3 Anders Lemvig. I herredouble var alle blandet sammen her vandt Rune K. Thomsen sammen med Thomas Vigsø over Søren Vigsø og Nicolaj Beck. I U15 mixdouble vandt Rune K. Thomsen sammen med Katrine Jakobsen over Laura Bæk Pedersen og Anders Lemvig . Damesinglen vandt Laura Bæk Pedersen over Katrine Jakobsen. Damedoublen vandt Laura Bæk Pedersen sammen med Katrine Jakobsen over Mille Jørgensen og Simone Christensen.  U17 og U19 var blandet med U15 i double og mix. I U17/19 herresinglen vandt Nicolaj Beck med Thomas Vigsø på anden pladsen.  Det blev en rigtig god dag med en masse spændende kampe. 

På billedet ser I de tre U15 spillere som blev nr. 1.2 og 3 i single

Fra venstre Anders Lemvig, Rune K. Thomsen og Nicolaj Lemvig


Landsmesterskaber 2011  (12. - 13. marts 2011)

Vel hjemme fra landsmesterskaber er de 7 U15 spillere  fra Vester Hornum en oplevelse rigere. De har spillet mange gode kampe og igen i år kom der medaljer med hjem til klubben.

I B-rækken vandt Katrine Jakobsen damedoublen sammen med sin x-makker. I A-rækken fik Laura Bæk Pedersen Bronze i damedouble sammen med sin stævnemakker Kristina fra Asdal.

Alle var de fine i deres nye stævnedragter som de har fået sponseret af Farsø Sparekasse. 

U13 spillerne Jeppe Mann Nielsen og Jesper Lemvig har også deltaget i Landsmesterskaberne i weekenden. De spillede badminton i Vejen. Her gik det ikke så godt i single, men i deres double vandt de puljen og gik videre til cup systemet men her måtte de se sig besejret.

Næste lørdag er der klubmesterskaber hjemme i hallen i Vester Hornum, så da kan vi alle nyde vores gode spillere.


Igen i denne weekend har fire af de aktive U15-spillere  fra Vester Hornum Badmintonklub været til stævne. Denne gang var det i Syvsten, som i samarbejde med DGI havde et stævne.

Det gik rigtig godt for de fire spillere alle fik medaljer med hjem. Rune K. Thomsen som spiller i B- rækken fik Bronze i single og guld i Mix sammen med Katrine Jakobsen. Katrine vandt også sølv i damesingle og rykker dermed op og bliver A-spiller. 
Anders Lemvig og Nicolaj Lemvig spiller i D-rækken, her vandt Nicolaj Lemvig guld i single og Anders Lemvig vandt sølv i single. Anders Lemvig er nu rykket op og skal efterfølgende spille i C-rækken. På lørdag sker der igen noget 7 af klubbens U15 spillere skal til Fredericia og spille landsmesterskaber. 2 U13 spillere tager til Vejen i samme Weekend for at spiller landsmesterskaber


I weekenden den 19. og 20. februar 2011 deltog Katrine og Rune i Nordjyske Banks stævne i Bindslev. Katrine og Rune spillede finalen i mix-double mod en norsk pige og dreng fra klubben Kristianssand, og vandt sølv. Katrine spillede finale mod Thyra fra Kristianssand, en spændende kamp hvor Katrine blev slået i 3 set og derfor vandt sølv. 

 IMG_0588.jpg (1155118 byte)      IMG_0582.jpg (1289217 byte)


Årets weekend i Vester Hornum Badmintonklub.

Klubbens ungdom har længe glædet sig til at der skulle være overnatning i hallen. 45 af klubbens ungdomsspillere havde taget imod tilbuddet om og sove i hallen.

Det var de unge trænere Line Bæk Pedersen, Rasmus Bæk Nielsen, Morten Jensen og Laura Bæk Pedersen som stod for arrangementet. De unge blev delt op i 4 hold og så var der ellers mange forskellige konkurrencer som høvdingebold, badminton , basketbold og mange andre ting. Efter aftenmaden var der arrangeret løb ud af huset. Morten Jensen havde gemt sig over ved  med nogle rutebiler som skulle bruges til en lagkage, fløden havde de med hjemmefra, det skulle så være pisket når de kom tilbage. Vel tilbage var konkurrencen så og lave den flotteste lagkage, nogle snød lavede aftale med Hal Christian og han fandt flag til dem. Jytte bedømte lagkagerne og så helt bort fra flag, nogle havde brugt rutebiler til at lave en badmintonbold med , så der var stor kreativitet.

Sent blev der ro i hallen og kl. 7.30 søndag morgen var der vækning, nu skulle der ryddes op inden morgenmad og kl. 9.30 kom forældre, bedsteforældre, tanter, søstre og hvad nu spillerne kunne få med op og spille badminton. Efter 60 kampe var vinderne fundet. Spillerne var delt op i 8 puljer, spillerne er lige fra 8 år og op til ca. 17 år.

I pulje 1. vandt Sascha Christensen med mor Conny, pulje 2 Nicolai Pedersen med far Poul, pulje 3. Mikkel Jakobsen med far Søren, pulje 4 vandt Niklas Jensen med bror Morten Jensen, pulje 5 vandt Ida Bisgaard med far Brian, pulje 6 vandt Rune K. Thomsen med bror Lasse, pulje 7 vandt Mille Risdal Jørgensen med far Villy. Pulje 8 vandt Emilie Laursen med Bedste Gitte

Efter præmieoverrækkelsen var der kaffe og kringle til de voksne og saft og kage til ungdommen. Badmintonklubben er taknemmelig for den store opbakning, en stor tak skal gå til Dan Kilsgaard fordi han år efter år er parat til at være (Tante), det er noget alle nyder store som små.

Laura Bæk Pedersen var udover og hjælpe med overnatningen også været til stævne i Bagterp hvor hun fik bronze både i single og mixdouble.


Igen i denne weekend har U15 spillerne fra Vester Hornum Badmintonklub gjort sig gældende. De har været til Ullits Cup 9 medaljer blev det til. Laura Bæk Pedersen vandt damesinglen, vandt damedouble sammen med Simone Christensen, mixdouble sammen med Rune Thomsen. Rune Thomsen fik også sølvmedalje i herresingle. Katrine Jakobsen vandt sølv i damesingle og sølv i mixdouble sammen med Anders Lemvig. Ud over de fem spillere med medaljerne deltog Emilie Laursen og Nikolaj Lemvig.

Også U13 spillerne har været i Ullits og spille Ullits Cup. Her vandt Malthe Jakobsen og Nicolai Pedersen sølv i herredouble.


Aktiv U15 spiller

Nærmest hver weekend rejser Rune K. Thomsen ud for at spille badminton. I denne weekend har Rune været i Kongerslev for og spille. Han spillede kanongodt og vandt singlerækken og i double blev han nummer to med sin x-makker.

Rune har nu så mange point at han rykker op i B-rækken. Udover en første og en anden plads vandt Rune en ketsher for og være tæller i de andres kampe.

Klubben arbejder i øjeblikket med at ni spillere sendt til landsmesterskaber den anden weekend i marts. I den kommende weekend drager 12 af ungdomspillerne til Ullits Cup imens nybegynderne og lidt øvede tager til Hvalpsund til træningsstævne.


Her i weekenden (8. og 9. jan.) har nogle af Vester Hornums badmintonspillere i U15 deltaget i udtagelsesstævne til Landsmesterskabet. Det gik dem rigtig godt og der kom igen medaljer i hus. Laura Bæk Pedersen vandt sølv i damedouble i A-rækken med sin x-makker. I C-rækken vandt Mille Jørgensen guld i single og sammen med Rune K. Thomsen vandt Mille guld i mixdouble. I D-rækken vandt Anders Lemvig sølv i single og sammen med Nicolaj Lemvig vandt Anders Guld i herredouble. Pigerne i B - rækken gjorde det godt men fik ingen medaljer med hjem i denne weekend.

I U13 deltog Jesper Lemvig og Jeppe M. Nielsen, de kæmpede bravt men måtte se sig besejret med små marginaler.


De aktive U15B badmintonpiger holder ikke juleferie...Nej, de tog til stævne i St. Restrup og Katrine Jakobsen vandt sølv i damesingle, mens Simone Christensen sammen med sin X-makker Line vandt guld i damedouble. Nu kan de se frem til en velfortjent hvil inden træningen igen starter mandag den 3. januar 2011.


Her i weekenden (11. og 12. dec.) har der været kredsmesterskaber i badminton i Sæby. Vester Hornum havde 7 spillere med, som alle gjorde det rigtig godt. I U15C vandt Emilie  Laursen sammen med en X-makker guldmedalje i damedouble, mens Anne Markvad tog sølvmedaljen med hendes X-makker. Damesinglen i U15B vandt Katrine Jakobsen guldmedalje. I U15C mixdouble vandt Emilie Laursen og Rune K. Thomsen guld.

I U13D deltog Jesper Lemvig og Mikkel Jakobsen. I herredouble vandt de sølv og i herresingle vandt Mikkel Jakobsen sølv. Der udover deltog Simone Christensen i stævnet, men fik ingen medaljer med hjem i denne weekend.

Tryk på billederne for at se dem i større format 

I Vester Hornum Badmintonklub er der mange U15 spillere, som rejser fra stævne til stævne. Rune K. Thomsen tog til Lindholm og vandt bronze i single og sølv i double. Simone Christensen tog til Bagterp, sendte en sms hjem, hvor der stod: Jeg vandt sølv i single og guld i double. Simone spiller i B-rækken. Laura Bæk Pedersen, som er rykket op i A-rækken drog til stævne i Aalborg på trods af det grimme vejr. Her kom der også en sms: Vandt sølv både i single og double. De andre spillere der var afsted klarede sig også fint. Næste weekend drager mange af klubbens spillere til Sæby for at spille kredsmesterskaber. Hjemme i klubben er der næste mandag juleafslutning med den sædvanlige menu. 3. juledag kommer der besøg af en gæstetræner nemlig Kasper Eriksen som var træner i klubben sidste sæson så det bliver dejlig og byde ham velkommen til en 3 timers træning.


Prisoverrækkelsen i Aalestrup i den 24. november.

Rune, Simone, Mille og Katrine fik jo medaljer til Landsmesterskaberne og var derfor inviteret til prisoverrækkelse i Aalestrup. De fik alle et keramikkrus og et diplom.

Aage og Ninna var indstillet til "Du gør en forskel prisen" som gik til anden side men de fik da både blomster og vin med hjem. Tryk her for at se billederne 


Guld til badmintonpiger fra Vester Hornum 

Vester Hornum Badmintonklub har i weekenden den 30. og 31. oktober deltaget og afviklet landsdelsmesterskaber arrangeret af DGI Nordjylland. 
I U13 D deltog Maja Bøgh og Jesper Lemvig. Maja  vandt guld i single og sammen med Jesper vandt hun sølv i mixdouble.
I U15 B deltog Laura Bæk Pedersen og Katrine Jakobsen , Laura vandt guld i single og samme med Katrine vand Laura bronze i damedouble. 
I U15 C var der otte spillere der deltog. Her vandt Simone Christensen guld i single og sammen med Mille Jørgensen vandt Simone også guld i damedouble. 
Det blev en god weekend med mange velspillede kampe. Allerede mandag var spillerne på banen igen. Der var arrangeret en træningsaften med en gæstetræner og mange mødte op og deltog i træningen


26. september 2010

Har du lyst til at spille BADMINTON engang imellem, så er der ledige baner: mandage fra kl. 20.30 - 21.30, tirsdage fra kl. 19.00 - 20.00 og en enkelt bane fra kl. 20.00-21.00.
Man møder bare op og ligger 25,- kr. per person hos Jytte i Cafeteriet og så kan man spille en time :-) 


Til Sparfar Cup arrangeret af Farsø badminton klub, var der tilmeldt cirka 470 deltagere og der blev spillet kampe i 5 haller. Vester Hornum Badmintonklub havde 10 deltagere med lige fra U11 til U17.  Når der gøres status efter stævnet søndag eftermiddag blev der 5 førstepladser og 3 anden pladser til Vester Hornum. I U13C vandt Emilie Laursen single og double med sin x-makker Emilie fra St. Restrup. I U15C vandt Katrine Jakobsen singlen og Simone Christensen blev nr. 2. U15C damedouble vandt Mille Jørgensen og Simone Christensen og Katrine Jakobsen blev nr. 2 med x-makker. U 15B damesingle vandt Laura Bæk Pedersen. U17C række blev Alex Vasegaard nr. 2. så det er en dejlig måde og slutte en fantastisk sæson af på.


U 17 drengene fra Vester Hornum vandt som før skrevet deres pulje i holdturneringen og blev herefter kredsmestre. Her ses de ved præmieoverrækkelsen Nicolaj Johansen, Alex Vasegaard, Morten Bjørn og Peter Kejser. Fraværende ved overrækkelsen var Nikolaj Beck og Rasmus Munk Jakobsen.


Sæsonafslutning i Vester Hornum Badmintonklub

Cirka 90 personer havde takket ja til at komme til afslutning i V. Hornum badmintonklub. Traditionen tro startede dagen med bowling i Gatten hvorefter man mødtes til fællesspisning og præmieoverrækkelse i V. H. Hallen.

Inden præmieoverrækkelsen startede Jytte Jensen med at fortælle, hvordan det er gået med de forskellige hold . Alle ligger pænt i midten på nær U17, som har været suveræn hele sæsonen. De er kredsvindere og får senere overrakt medaljer og diplomer.

Inge Jensen fik først ordet og berettede om, hvordan hun sammen med hjælpetrænerne Line og Aage har nydt at arbejde med børnene og de havde bestemt at fiduspokalen skulle gå til Kristian Jensen fra Gatten. Kristian er venlig og med gå på mod giver hvad han har både til spil og opvarmning. Er nået meget langt i denne sæson

Træner Kasper Eriksen og Kristian Graversen har haft to hold  og træne. Deres ord var:
Generelt til dem alle: Det har været en fornøjelse at have været træner for jer i år igen. Det er altid dejligt at møde til træning når man har så mange dejlige unger under sig. 

Jeg har været rigtig glad for, at man fra hver træning der er gået, har set hvordan i har forbedret jer, og det er også derfor det var rigtig svært at sætte navnene på de forskellige titler i år. Der er dog alligevel nogle få af jer, der har skilt sig en smule mere ud end andre, og disse er følgende: 
Årets spiller – Simone: Hun har virkelig fortjent at blive årets spiller, da hun har udviklet sig rigtig meget til træning. Hun er en pige der er i stand til at opnå meget, hvis hun gider, at kæmpe for det. Hun har et humør der smitter af på de andre, hvilket gør at hun skaber en god stemning til træning. Endvidere har Simone klaret det rigtig godt til de stævner hun har deltaget i, hvor hun har taget mange medaljer med hjem til VH. 

Fidus og flid til det store hold:
Flids pokalen – Anne: Hun har udviklet sig utroligt meget her igennem det sidste år, hvor hun både har rykket sig mentalt, men så sandelig også på det teknisk. Anne er blevet i stand til at skiftegreb flere gange under den enkelte duel, samt det at hun er begyndt at bevæge sig rigtig godt på banen. Og så de forskellige slag er hun blevet bedre til, hvor de igennem sæsonen er blevet mere og mere korrekte. Alt i alt vil jeg sige at Anne er kommet rigtig lang, hun vil komme meget længere igennem de næste par år, hvis hun fortsætter på samme gå på mod. 

Fidus pokalen – Nicolai Lemvig: Han har udviklet sig meget, både fysisk og teknisk, han e blevet rigtig god til at se spillets åbninger og udnytte dem, hvilket også har gjort at han har klaret så sig flot i år, både til træning og turneringer. 

Fidus og flids til lille hold:
Flids pokalen – Katrine Jensen: Hun har gjort det godt i år, hun kom fra næsten ikke at vide hvad badminton var, til at være blevet en god begynder, hun kæmper virkelig for det, hvilket kan ses i det hun kommer til træningen på begge hold, hvis hun fortsætter denne udvikling skal det nok gå hende rigtig godt. 

Fidus pokalen – Jesper Lemvig: han er en fornøjelse at have med at gøre. Han har været der til næsten samtlige træningen og det er altid med godt humør, hvilket der aldrig er ændret på uanset hvad han bliver sat til, gør han det med et smil.

Laura Bæk som blev årets spiller sidste år fik en erindringspokal, og klubbens store vandrepokal som der hvert år bliver stemt om hvem der skal have den. Den skal gå til en som har gjort et stort arbejde for klubben , den gik til Dan Kilsgård og Louise Heilesen fuldt fortjent. De har været holdleder for et hold været med hver gang til kamp, mangler der hjælp i hallen er de klar og det var også dem som tog med ungdomsspillerne til Fredericia til Landsmesterskaber

Åge og Ninna Jensen havde 40 års bryllupsdag, og havde heldigvis valgt og fejre den sammen med badmintonklub.


Landsmesterskaber i Badminton 2010

I denne weekend var der landsmesterskaber i badminton i Fredericia. 8 spillere fra Vester Hornum Badmintonklub drog tidlig lørdag morgen til Fredericia for at spille badminton og alle klarede sig utrolig flot. Laura Bæk blev puljevinder i B – rækken, men måtte derefter se sig besejret. Det samme skete for Katrine Jakobsen, som spiller i C-rækken. I D-rækken vandt Rune Thomsen, Anders Lemvig, Nicolaj Lemvig, Simone Christensen, Mille Jørgensen og Anne Markvad vandt alle kampe. Simone Christensen kom helt frem til finalen og vandt her sølvmedalje. Rune Thomsen tabte i semifinalen og fik en bronzemedalje. I double vandt Katrine Jakobsen samme med sin makker Kia der kommer fra Klokkerholm også sølvmedaljer og endelig vandt Mille Jørgensen og Simone Christensen sølvmedaljer i double D-rækken.  En stor weekend for Vester Hornum Badmintonklub, først med klubmesterskaber fredag og så kommer der 8 seje spillere hjem fra Fredericia med 4 sølvmedaljer og en bronzemedaljer.  Som formand for sådan en klub, er man rigtig stolt.

  

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK