Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Foreninger 

Gatten Borgerforening 

 

Gatten Borgerforening blev stiftet i 1993. Borgerforeningen holder hvert år sommerfest den sidste lørdag i juni, hvor vi mødes til fællesspisning. Som noget nyt, fejres festen i Borgerforeningens nyanskaffede festtelt på by-rastepladsen. Sommerudflugt holdes den første søndag i august.

Søndag inden 1. søndag i advent synger vi julen ind i Gatten. Vi mødes kl. 10.00, hvor byens fælles juletræ tændes. Alle fremmødte går en lang tur, som afsluttes med æbleskiver og gløgg samt julesange. 

I 2004 fik vi nye byskilte, og i 2006 blev der lavet en Flagplads på hjørnet af Gatten Skovvej og Gatten Møllevej. I 2008 blev fællespladsen i forbindelse med Himmerlandsstien klar. 

En af vores mest synlige aktiviteter er flagalléen, som er meget brugt ved festlige lejligheder.  

I foråret 2010 planlægges et førstehjælpskursus for medlemmerne, og der er foredragsaften om Røde Kors’ arbejde i Laos på aktivitetsprogrammet i april. Se mere om Borgerforeningens arbejde og aktiviteter på www.gattenbf.dk 

Aktivitetsplan for 2014
Byvandring

Borgerforeningen i Gatten arrangerer i samarbejde med Kulturarvstjenesten Vesthimmerland på mandag den 27. maj 2013 en byvandring i Gatten. Byvandringen starter ved Flagpladsen i Gatten kl. 17.30, hvor lokale borgere vil vise rundt i byen og fortælle om byens historie fra 1950'erne til i dag.

Der vil blandt andet være fokus på de mange gamle forretninger, som i dag er lavet om til privatboliger. Efterfølgende vil Borgerforeningen være vært ved en kop kaffe og fremvisning af gamle billeder fra byen.

Derudover vil der være rig mulighed for at komme med egne historier og billeder, som kan blive registreret og gemt for eftertiden på Vesthimmerland Museum. 

 

 

 

  

  

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK