Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Foreninger 

Aktionsgruppen i Vester Hornum 

 

Der har været vækst og fremgang i Danmark gennem en længere årrække, men landdistrikterne har hidtil kun i mindre grad fået del i denne udvikling. Det skal ændres i de kommende år, hvor der skal skabes grundlag for mere liv på landet. Målet er at modvirke fraflytning ved at give befolkningen mulighed for at få en fornuftig hverdag til at fungere i nærområdet. Det skal bl.a. ske ved at skabe flere lokale arbejdspladser, øge indtjeningen og gøre det mere attraktivt at bo i landdistrikterne.

Derfor har vi i Vester Hornum taget initiativ til at danne en aktionsgruppe i efteråret 2009. Aktionsgruppen består af lokale ildsjæle, som ønsker at arbejde målrettet med udvikling af Vester Hornum og omegn. Lokalbefolkningen, lokale virksomheder og foreninger kan bruge Aktionsgruppen som medaktør i lokale projekter. 

Yderligere information fås ved henvendelse via mail til Aktionsgruppens tovholder Søren Vasegaard: sv@twinheat.dk

 

 

 Video nr. 1 af Brian Meyer Pedersen

Video nr. 2 af Henrik Frederiksen

 

 

 

 

  

  

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK