Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Erhverv 

Hyllebjerg Vandværk  

 

Hyllebjerg Vandværk er opført i 1992, og er i dag oppe på 32 forbrugere med et årligt forbrug på cirka 4.000 m3 og en årlig indvindingstilladelse på 5.000 m3. 

Vandværket har kun én boring. Vi har noget meget godt vand uden de helt store urenheder, men vi pumper alt vores vand igennem to store sandfiltre, inden det løber ud til forbrugeren. 

Vi får taget vandprøver ud fra et skema med prøvetagningsfrekvenser for vandværker i Farsø kommune og det foretages p.t. af et firma fra Galten, der hedder Eurofins. Vandværket har indkørsel ved Trendåvej nr. 23 og ligger på det højeste sted i byen., så vores pumpetryk på værket er ikke så højt. Vandværket er ejet af forbrugerne, men er med under Farsø Kommunes nye vandmiljøplan anno 2004, der omhandler at alle vandværker i kommunen skal forbindes med rør for at sikre mod forurening. Værket passes af bestyrelsen. Regnskabet laves af et firma i Års, som også sender vores regninger ud. 

Bestyrelsen består i dag af følgende, som er valgt på den årlige generalforsamling i marts måned : 

Formand

Hugo Engelbrechtsen

98 67 81 49

Kasserer

Asger Larsen

 

Sekretær

Kjeld Betzer

( står for at aflæse vandurene )

Bestyrelsesmedl.

Jørn Jensen

( står for det daglige opsyn og vedligeholdelse )

Bestyrelsesmedl.

Knud Erik Larsen

( står for vedligeholdelse af bygningen )

 

 

 

 

 

 

  

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK